برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1383 , دوره  17 , شماره  39 ; از صفحه 49 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آماده سازي بر اضطراب و موفقيت درمان در زنان نابارور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

ناباروري و درمان آن علاوه بر در گيري هاي جسمي موجب واكنش هاي رواني، مخصوصا اضطراب مي شود. اين اضطراب مي تواند موفقيت درمان را تحت تاثير قرار دهد. احتمال موفقيت درمان در زناني كه اضطراب بيشتري دارند كمتر است. بنابر اين درمان فيزيكي ناباروري به تنهايي كافي نيست و توجه به كاهش اضطراب، در موفقيت درمان ضروري است. براي كاهش اضطراب زنان نابارور، بهتر است از روش هاي غير دارويي از جمله آماده سازي استفاده شود. برنامه هاي آماده سازي با كاستن از اضطراب زنان نابارور سبب افزايش ميزان باروري مي شود. لذا اين پژوهش با هدف تعيين تاثير آماده سازي بر اضطراب و موفقيت درمان در زنان نابارور در مركز تحقيقات ناباروري فاطميه شهر همدان، انجام گرفته است. در اين پژوهش سطح اضطراب در بدو ورود و قبل از انجام لقاح آزمايشگاهي و تلقيح داخل رحمي اسپرم بر حسب سن، سطح تحصيلات و مدت ناباروري تعيين شده است. همچنين موفقيت درمان در واحدهاي پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است.
نوع اين پژوهش، كار آزمايي با گروه كنترل بوده است. جهت گردآوري اطلاعلت مورد نياز از پرسشنامه استاندارد اضطراب يك استفاده شده است.
در اين پژوهش 160 نفر از زنان 18 تا 35 ساله مورد مطالعه قرار گرفته اند. آن ها به روش نمونه گيري آسان انتخاب شده بودند، بدين ترتيب كه نفر اول به صورت تصادفي در گروه آزمايش و سپس بقيه يك در ميان تا تكميل نمونه ها در يكي از دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند.
يافته هاي پژوهش نشان داد كه اضطراب زنان نابارور در گروه آزمايش (دريافت كننده آماده سازي) در مرحله قبل از شروع درمان نسبت به بدو ورود به پژوهش، كاهش (p<0.0001) و در گروه كنترل افزايش يافته بود (p<0.0001).
در بررسي تاثير آماده سازي بر موفقيت درمان، يافته ها نشان داد كه تعداد نتيجه مثبت بارداري در گروه آزمايش 18 و در گروه كنترل 15 نفر بوده است، اما بين آن ها اختلاف آماري معني داري مشاهده نگرديد.
با توجه به تاثير مثبت آماده سازي بر كاهش اضطراب زنان نابارور مي توان آماده سازي را در برنامه هاي قبل از درمان، جهت كاهش اضطراب و در نتيجه افزايش ميزان باروري زنان مورد استفاده قرار داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 172
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی