برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 191 تا صفحه 197 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تجويز كلونيدين خوراکي قبل از بيهوشي بر کاهش دوز داروهاي مورد استفاده جهت کاهش فشار خون عمدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف: اين بررسي با توجه به لزوم فراهم كردن محيط عمل عاري از خون در اعمال جراحي گوش، اندوسكوپي سينوس، بيني و با ايجاد هيپوتانسيون عمدي، براي كاهش ميزان نياز به داروهاي بيهوشي انجام گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي كارآزمايي باليني دوسوكور، 60 بيمار 15 تا 40 ساله ASA Class I كانديد اعمال جراحي گوش، فك، صورت و سينوس به صورت تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم شدند. گروه اول (مورد) 0.2 ميلي گرم كلونيدين خوراکي و گروه دوم (شاهد) دارونما 90 دقيقه قبل از عمل دريافت كردند. علايم حياتي (RR, HR, BP) و ميزان آرامبخشي بيماران بر مبناي درجه بندي Ramsay، قبل از تجويز دارو در بخش و در بدو ورود به اطاق عمل ارزيابي و در فرم هاي آماده شده ثبت گرديد. قبل از القاي بيهوشي به بيماران 5-3 سي سي به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن سرم نرمال سالين و ميدازولام با دوز 0.5 تا 1ميلي گرم و فنتانيل با دوز 1 تا 3 ميکروگرم/کيلوگرم بر حسب نياز با هدف رسيدن به درجه 3 آرامبخشي رامسي تزريق گرديد. جهت القاي بيهوشي از نسدونال بصورت تيتره تا از بين رفتن رفلكس پلكي و شل كننده آتراكوريوم با دوز 0.5 ميلي گرم/كيلوگرم تجويز شد. براي نگهداري بيهوشي از اكسيژن و N2O بصورت50.50% و هالوتان استفاده شد. دوز داروهاي تجويزي جهت القا و نگهداري بيهوشي با هدف فشار سيستوليک در حد 90-80 ميليمتر جيوه، عوارض احتمالي، زمان خارج كردن لوله تراشه درحالت بيدار و مدت ريكاوري ثبت گرديدند. سپس داده ها وارد نرم افزار SPSS شده و آناليز آماري گرديدند. P<0.05 معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: بر مبناي نتايج بدست آمده، ميانگين دوز فنتانيل، نسدونال، ميدازولام و درصد هالوتان مصرفي جهت ايجاد فشار خون سيستوليك 80 تا 90 ميلي متر جيوه در گروه كلونيدين بطور معني دار كمتر از گروه شاهد بود. زمان خارج كردن لوله تراشه و مدت ريكاوري نيز در گروه كلونيدين بطور معني دار كوتاه تر از گروه شاهد بود.
نتيجه گيري: استفاده از پيش داروي خوراكي كلونيدين در بيماران انتخاب شده جهت کاهش دوز داروهاي مصرفي براي ايجاد هيپوتانسيون عمدي و کاهش زمان خارج کردن لوله تراشه و مدت ريکاوري موثر بوده و مصرف آن توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی