برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 84 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

مقایسه تاثیر تمرین اصلاحی سنتی و پیلاتس بر ناهنجاری لوردوز کمری دانشجویان دختر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، خیابان دانشگاه، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و اهداف: هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر تمرین پیلاتس و اصلاحی سنتی بر ناهنجاری لوردوز کمری بود. مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دختر غیر ورزشکار خوابگاه دانشگاه فرهنگیان شهرستان خوی بود. 30 نفر دانشجوی مبتلا به لوردوز کمری با دامنه سنی 24-19 سال به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین اصلاحی سنتی و پیلاتس و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه های تجربی به مدت 6 هفته و 3 روز در هفته و هر روز به مدت 60 دقیقه تمرینات مربوطه را انجام دادند. برای تعیین میزان قوس کمری، انعطاف پذیری عضلات چهار سر ران، انعطاف پذیری عضلات کمر، قدرت عضلات همسترینگ و قدرت عضلات شکم در دو مرحله قبل و بعد از 6 هفته تمرین به ترتیب از خط کش منعطف، آزمون توماس، آزمون خم شدن به جلو روی میز، آزمون اسکات پا و آزمون دراز و نشست استفاده شد. برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای وابسته از آزمون t همبسته و برای مقایسه گروه های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه با آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. یافته ها: کاهش معنی داری در زاویه لوردوز کمری در هر دو گروه تجربی مشاهده شد (در هر دو گروه 001/0p=). همچنین بهبودی معنی داری در انعطاف پذیری عضلات چهار سر ران (گروه اصلاحی سنتی 001/0=p و گروه پیلاتس 003/0=p)، انعطاف پذیری عضلات کمر (در هر دو گروه 001/0p=)، قدرت عضلات همسترینگ (در هر دو گروه 001/0p=) و قدرت عضلات شکم (در هر دو گروه 001/0p=) مشاهده شد. تفاوت معناداری بین گروه اصلاحی سنتی و پیلاتس برای متغیرهای زاویه لوردوز کمری (000/1= p)، انعطاف پذیری عضلات چهار سر ران (856/0= p)، انعطاف پذیری عضلات کمر (786/0= p)، قدرت عضلات همسترینگ (000/1= p) و قدرت عضلات شکم (579/0= p) مشاهده نشد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر چنین نتیجه گیری می شود که برای درمان لوردوز کمری می توان از هر دو شیوه تمرینات اصلاحی سنتی و پیلاتس به عنوان روش تمرینی موثر استفاده کرد و هیچ یک از روش های تمرینی بر دیگری مزیت ندارد. هر دو شیوه تمرینی با افزایش انعطاف پذیری عضلات کمر و چهار سر ران و تقویت عضلات شکم و همسترینگ موجب درمان این ناهنجاری می شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

افرونده، ر.، و سیدزنوزی، ر. (1396). مقایسه تاثیر تمرین اصلاحی سنتی و پیلاتس بر ناهنجاری لوردوز کمری دانشجویان دختر. طب توانبخشی, 6(3 ), 84-94. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=514346Vancouver : کپی

افرونده رقیه، سیدزنوزی رعنا. مقایسه تاثیر تمرین اصلاحی سنتی و پیلاتس بر ناهنجاری لوردوز کمری دانشجویان دختر. طب توانبخشی. 1396 [cited 2021October23];6(3 ):84-94. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=514346IEEE : کپی

افرونده، ر.، سیدزنوزی، ر.، 1396. مقایسه تاثیر تمرین اصلاحی سنتی و پیلاتس بر ناهنجاری لوردوز کمری دانشجویان دختر. طب توانبخشی, [online] 6(3 ), pp.84-94. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=514346. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی