برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 48 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای در تمرین (تمرین مسدود، تمرین تصادفی) بر کارکردهای حسی-حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و اهداف: اختلال هماهنگی رشدی یکی از شایع ترین اختلالات تاثیرگذار بر کودکان در سنین 5 تا 8 ساله می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات با تداخل زمینه ای متفاوت (تمرینات تصادفی و مسدود) بر کارکرد های حسی-حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 5 تا 9 ساله شهر مشهد بود. مواد و روش ها: از بین تمامی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در شهر مشهد، 45 نفر با استفاده از آزمون های غربالگری (پرسش نامه اختلال هماهنگی رشدی، بهره هوشی) انتخاب و پس از تکمیل کردن پرسش نامه عصب روان شناختی کانرز به عنوان پیش آزمون، به صورت تصادفی به سه گروه 15 نفره (گروه تمرینات تصادفی، گروه تمرینات مسدود و گروه کنترل) تقسیم شدند. در ادامه گروه های تجربی حاضر در تحقیق تمرینات با تداخل زمینه ای متفاوت را برای 8 هفته و هر هفته 3 جلسه 45 دقیقه ای انجام دادند و در انتها دوباره از کلیه افراد به وسیله پرسش نامه عصب روان شناختی کانرز، پس آزمون به عمل آمد. برای بررسی نرمال بودن داده های تحقیق از آزمون شاپیرو-ویلک و برای تعیین تفاوت های درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از آزمون t همبسته و آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون-پس آزمون دو گروه آزمایش در متغیر های تحقیق تفاوت معنادار وجود دارد. با این حال هیچ گونه تفاوت معناداری بین تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل مشاهده نشد. همچنین یافته های تحقیق حاضر نشان داد که بین دو گروه با تمرینات تداخل زمینه ای متفاوت، تفاوت معناداری وجود دارد و گروه تمرین تصادفی بهبود بیشتری در کارکردهای حسی-حرکتی بعد از تمرینات پیدا کردند (04/0P=). نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که تمرینات با تداخل زمینه ای بیشتر می تواند موجب بهبود بیشتر کارکرد های حسی-حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادی، ه.، و سهرابی، م.، و طاهری، ح.، و دهقانی زاده، ج. (1397). تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای در تمرین (تمرین مسدود, تمرین تصادفی) بر کارکردهای حسی-حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی. طب توانبخشی, 7(3 ), 48-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=513794Vancouver : کپی

مرادی هادی، سهرابی مهدی، طاهری حمیدرضا، دهقانی زاده جلال. تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای در تمرین (تمرین مسدود, تمرین تصادفی) بر کارکردهای حسی-حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی. طب توانبخشی. 1397 [cited 2021December04];7(3 ):48-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=513794IEEE : کپی

مرادی، ه.، سهرابی، م.، طاهری، ح.، دهقانی زاده، ج.، 1397. تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای در تمرین (تمرین مسدود, تمرین تصادفی) بر کارکردهای حسی-حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی. طب توانبخشی, [online] 7(3 ), pp.48-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=513794. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 50 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی