برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 00 تا صفحه 00 .
 
عنوان مقاله: 

سردبير مهمان: نگاه به دانشگاه از منظر کارآفريني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه الزهرا (س)
 
چکیده: 
سردبير مهمان: نگاه به دانشگاه از منظر کارآفريني تقاضاي روزافزون اجتماعي، کمبود و محدوديت منابع، گسترش سريع مرزهاي دانش بشري و به تبع آن، دانايي محور شدن کليه فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ظهور پرقدرت رقباي دانشگاهي حقيقي و مجازي در کنار افزايش انتظارات اجتماعي و ضرورت پاسخگويي دانشگاه ها به اين انتظارات، موجب شده که مديران، برنامه ريزان و سياست گذاران آموزش عالي بيش از پيش به خلاقيت و نوآوري در تأمين و تخصيص بهينه منابع مالي و برنامه ريزي هاي دقيق تر و متناسب با نيازهاي محيطي و دروني دانشگاه روي آورند. ايجاد و توسعه مفهوم «دانشگاه کارآفرين» به عنوان يکي از ضرورت ها و راهکارهاي اساسي در پاسخگويي به شرايط فوق بوده است. دانشگاه کارآفرين به عنوان يک نهاد علمي، پژوهشي و تخصصي، ضمن پرداختن به کارکردهاي سنتي و مرسوم خود، به مفاهيم، الزامات و ويژگي هاي کارآفريني در تمامي فعاليت ها توجهي ويژه مي نمايد. در قرن بيست ويکم رسالت دانشگاه، تربيت نيروي انساني و نسل آينده اي متعهد، مبتکر و کارآفرين است و بنابراين ايجاد تفکر کارآفريني و ورود به کسب وکار در ميان دانش آموختگان دانشگاهي-که با توجه به دانش و مهارت شان، امکان ايجاد کسب وکار به صورت فردي و يا گروهي در رشته تخصصي خود را دارند-باعث مي شود که آنها با بهره گيري از استعدادهاي بالقوه خود، افرادي خلاق، نوآور و کارآفرين شوند و خود را باور نمايند. اين خودباوري نه تنها منجر به تسلط و موفقيت آنها در زندگي شخصي شان مي شود بلکه بسياري از ناهنجاري هاي فکري و رواني که امروز با آن دست به گريبان هستند را نيز کاهش داده و باعث مي شود آنها به جايگاه واقعي خود دست يابند. به منظور استفاده بهينه از توانايي هاي دانش آموختگان و دستيابي به توسعه اقتصادي، سياست مداران با کمک اقتصاددانان و برنامه ريزان به دنبال ارائه الگويي هستند که نقش کارآفريني در توسعه همه جانبه به ويژه توسعه اقتصادي را تقويت نمايند. کشورهاي پيشرفته صنعتي به نقش کارآفرينان در توسعه اقتصادي پي برده و در ادامه اين مسير به دنبال توسعه و ترويج فرهنگ کارآفريني از طريق سياست هاي حمايتي مناسب در تقويت ويژگي هاي کارآفرينانه و بقاء روحيه کارآفريني هستند. امروزه در عرصه جهاني، دانشگاه هاي کارآفرين، منشاء تحولات بزرگي در زمينه هاي صنعتي، توليدي و خدماتي شده اند و نقش آنها به عنوان موتور توسعه اقتصادي و صنعتي، محرک و مشوق سرمايه گذاري، عامل ايجاد اشتغال، گزينه اصلي انتقال فناوري و نيز عامل رفع خلل و تنگناهاي بازار، امري بديهي است. چرخ هاي توسعه اقتصادي همواره با توسعه کارآفريني به حرکت درمي آيند و از اين رو، پرورش نيروهاي خلاق و نوآور، يکي از مباحث مهم در سطح صنعت، خدمات و دانشگاه ها است. بر اساس آنچه در خصوص ضرورت و اهميت مسئله کارآفريني و دانشگاه کارآفرين گفته شد فصلنامه سياست علم و فناوري اقدام به فراخوان مقاله در خصوص «سياست گذاري هاي ارتقاء دانشگاه به دانشگاه کارآفرين» نمود که پس از داوري مقالات واصله، شش مقاله پذيرش شد: مقاله «آموزش عالي و اشتغال در دانشگاه پس از انقلاب اسلامي» که به بررسي ميزان اشتغال زايي آموزش عالي پس از انقلاب اسلامي پرداخته و روند و تأثيرگذاري آموزش عالي را بر اشتغال دانش آموختگان و به طور کلي بر اشتغال در جامعه بيان مي کند. با توجه به اهميت ارتباط دانشگاه و صنعت در کارآفريني دانشگاه ها، در مقالات «بررسي ارتباط عوامل مؤثر بر تمايل به تجاري سازي دانش در دانشگاه» و «ارائه يک الگوي تصميم گيري براي توسعه تعاملات صنعتي دانشگاه در شرايط تنوع سازوکارها و همکاران» سعي شده به بررسي تأثير متغيرهاي توانمندسازي روان شناختي، خودکارآمدي، سياست دانشگاه، سرمايه اجتماعي، کنترل رفتار ادراک شده و همچنين نگرش به تجاري سازي بر تمايل به تجاري سازي دانش مورد بررسي قرار گرفته و اينکه مهم ترين و بهترين سازوکاري که براي ارتباط دانشگاه و صنعت مي توان به کار گرفت خدمات و قراردادهاي تحقيقاتي است. با توجه به اهميت و لزوم تبديل دانشگاه ها به دانشگاه هاي کارآفرين، مقاله بعدي با عنوان «طراحي الگوي شايستگي مبتني بر کارآفريني آموزشي» به عوامل موفقيت و شايستگي کارآفرين آموزشي پرداخته و عواملي از جمله مديريت يادگيري، توسعه منابع انساني، سياست گذاري و مديريت حرفه اي کسب وکار آموزشي و نيز يادگيري را در موفقيت يک کارآفرين آموزشي را مهم برشمرده است. اما در کنار اهميت و ضرورت کارآفريني و دانشگاه کارآفرين، نياز است که به پتانسيل ها و عوامل بازدارنده پيش روي تبديل دانشگاه به دانشگاه کارآفرين نيز پرداخته شود که اين مهم در مقاله ديگري با عنوان «واکاوي پتانسيل ها و عوامل بازدارنده فراروي دانشگاه رازي در راستاي تبديل شدن به دانشگاه کارآفرين» مورد تأمل و واکاوي قرار گرفته است. در مقاله اخير، هفت عامل به عنوان پتانسيل (دروني و بيروني) و 17 عامل به عنوان عوامل بازدارنده شناسايي شده است. به نظر مي رسد حرکت به سمت دانشگاه هاي کارآفرين، گزينه اي ناگزير براي دانشگاه هاي فعلي باشد و عدم اعتناء به اين دگرديسي، پيامدهايي را در پي خواهد داشت که در مقاله پاياني با عنوان «پيامدهاي بي توجهي به تبديل دانشگاه ها به دانشگاه هاي کارآفرين» مورد اشاره قرار گرفته است. بر اين اساس، نمي توان منفعلانه در انتظار تغييرات نشست و بايد در جهت دگرگوني شرايط موجود کوشيد. فرآيند کارآفريني با شکل گيري يک انديشه آغاز مي شود و با انتخاب راهکارهاي مناسب، تأمين منابع و غلبه بر موانع به اجرا درمي آيد. انتظار مي رود دانشگاه ها عزم خود براي تبديل شدن به دانشگاه کارآفرين را جزم کرده و پرچم دار اين حرکت مهم و مؤثر در توسعه همه جانبه کشور شوند. مريم سادات قريشي خوراسگاني عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا (س)
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قریشی خوراسگانی، م. (1398). سردبیر مهمان: نگاه به دانشگاه از منظر کارآفرینی. سیاست علم و فناوری, 11(1 ), 00-00. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=513623Vancouver : کپی

قریشی خوراسگانی مریم سادات. سردبیر مهمان: نگاه به دانشگاه از منظر کارآفرینی. سیاست علم و فناوری. 1398 [cited 2021September20];11(1 ):00-00. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=513623IEEE : کپی

قریشی خوراسگانی، م.، 1398. سردبیر مهمان: نگاه به دانشگاه از منظر کارآفرینی. سیاست علم و فناوری, [online] 11(1 ), pp.00-00. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=513623. 

 
بازدید یکساله 57 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی