نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران بود. پس از طراحی مقیاس اولیه بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهشی، اعتبار صوری آن سنجیده شده و سپس، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 400 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز انتخاب و مقیاس بین آنان توزیع گردید. برای اعتبار محتوایی مقیاس از تحلیل گویه، برای اعتبار سازه آن از تحلیل عامل تاییدی و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. با توجه به بار عاملی زیرمقیاس های منطق (65/0)، هدف (78/0)، (83/0)، روش های یاددهی-یادگیری(85/0)، مواد و منابع آموزشی (86/0)، فعالیت های یادگیری(84/0)، زمان (78/0)، فضا (76/0)، گروه (89/0) و ارزشیابی (73/0)، اعتبار سازه مقیاس تأیید گردید و با توجه به همبستگی معنادار زیرمقیاس های ده گانه برنامه درسی با نمره کل مقیاس و زیرمقیاس ها با گویه های مربوطه، اعتبار محتوایی نیز تایید شد. همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس برنامه درسی (97/0) و زیرمقیاس های منطق (93/0)، هدف(93/0)، محتوا (87/0)، روش های یاددهی-یادگیری (79/0)، مواد و منابع آموزشی (95/0)، فعالیت های یادگیری (88/0)، زمان (92/0)، فضا (78/0)، گروه بندی (77/0) و ارزشیابی (93/0)، پایایی مقیاس و زیرمقیاس های آن نیز مورد تایید قرارداد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، م.، و شیرین حصار، ر.، و مرزوقی، ر.، و ترک زاده، ج.، و سلیمی، ق. (1397). ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, 9(18 ), 95-134. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=513367Vancouver : کپی

محمدی مهدی، شیرین حصار راضیه، مرزوقی رحمت اله، ترک زاده جعفر، سلیمی قاسم. ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. 1397 [cited 2022May17];9(18 ):95-134. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=513367IEEE : کپی

محمدی، م.، شیرین حصار، ر.، مرزوقی، ر.، ترک زاده، ج.، سلیمی، ق.، 1397. ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, [online] 9(18 ), pp.95-134. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=513367. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی