برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 95 تا صفحه 108 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی و بهبود عملکرد ورزشی فوتبالیست ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و اهداف: ذهن آگاهی را به عنوان آگاهی غیرقضاوتی و لحظه به لحظه از تجربه حال حاضر تعریف کرده اند. ذهن آگاهی از راهبردهای ارتقاء عملکرد ورزشی است که از طریق بهبود تمرکز مفید واقع می گردد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر یک دوره برنامه آموزشی ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی و بهبود عملکرد ورزشی فوتبالیست ها بود. مواد و روش ها: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تیم های بزرگ سالان لیگ دسته دوم تهران به تعداد 26 تیم تشکیل دادند. نمونه آماری شامل دو تیم با دامنه سنی 5/24 سال بود که به صورت تصادفی برای پژوهش انتخاب شدند. برای اندازه گیری داده ها از پرسش نامه های جمعیت شناختی، پرسش نامه ذهن آگاهی برای ورزش، پرسش نامه اضطراب آسیب ورزشی و پرسش نامه ارزشیابی عملکرد بازیکنان استفاده شد. مداخله به صورت 7 جلسه با فواصل زمانی یک هفته اعمال شد. یافته ها: نمره اضطراب آسیب ورزشی در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون 97/2 و در مرحله پس آزمون 57/2 بود. همچنین نمره پیش آزمون عملکرد ورزشی فوتبالیست ها 62/4 و نمره پس آزمون 06/5 گردید. با توجه به نتایج تحلیل، نمرات پیش آزمون دارای اثر معناداری بر نمره اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی بود که با کنترل اثر نمرات پیش آزمون، دو گروه مورد مطالعه (آزمایش و کنترل) از نظر شاخص های اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند (05/0P<)؛ به طوری که اضطراب آسیب ورزشی در گروه آزمایش به طور معنا داری کمتر از گروه کنترل و عملکرد ورزشی در گروه آزمایش بیشتر از گروه دیگر بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر تلویحات قابل توجهی در خصوص آموزش ذهن آگاهی در کاهش اضطراب آسیب ورزشی و افزایش عملکرد در فوتبالیست ها در بردارد. در نتیجه، مربیان و روان شناسان ورزشی می توانند تمرینات ذهن آگاهی را به عنوان روشی ساده و کم هزینه بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی و بهبود عملکرد ورزشکاران اعمال نمایند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مظفری زاده، م.، و حیدری، ف.، و خبیری، م. (1398). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی و بهبود عملکرد ورزشی فوتبالیست ها. طب توانبخشی, 8(1 ), 95-108. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=512384Vancouver : کپی

مظفری زاده مجید، حیدری فاطمه، خبیری محمد. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی و بهبود عملکرد ورزشی فوتبالیست ها. طب توانبخشی. 1398 [cited 2021November29];8(1 ):95-108. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=512384IEEE : کپی

مظفری زاده، م.، حیدری، ف.، خبیری، م.، 1398. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی و بهبود عملکرد ورزشی فوتبالیست ها. طب توانبخشی, [online] 8(1 ), pp.95-108. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=512384. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 299 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی