برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقایسه تأثیر آموزش به شیوه نقشه مفهومی فردی و گروهی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا
 
چکیده: 
هدف: نقشه مفهومی یکی از راهبردهای آموزشی است که به شیوه گروهی و انفرادی برای ایجاد انگیزش و یادگیری معنادار استفاده می شود، بنابراین هدف این پژوهش مقایسه تأثیر آموزش به شیوه نقشه مفهومی فردی و گروهی برانگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. روش: در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش (1-نقشه مفهومی گروهی 2-نقشه مفهومی فردی) و یک گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر همدان در سال 1392 بود، نمونه آماری 60 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند، سپس به طور تصادفی در گروه های آزمایش (20 نفر نقشه مفهومی گروهی 20 نفر نقشه مفهومی فردی) و 20 نفر گروه کنترل قرار گرفتند. گروه اول تحت آموزش با نقشه مفهومی گروهی، گروه دوم تحت آموزش با نقشه مفهومی فردی و گروه سوم گروه کنترل تحت آموزش با روش سنتی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه انگیزش تحصیلی مک اینرنی و آزمون پیشرفت تحصیلی مطالعات اجتماعی اول دبیرستان به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس یک متغیرهاستفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل کوورایانس نشان داد که آموزش با شیوه نقشه مفهومی گروهی و نقشه مفهومی فردی در گروه آزمایش به طور معنی داری باعث افزایش انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شده است (001/0p<). همچنین آموزش با شیوه نقشه مفهومی گروهی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی از آموزش با شیوه نقشه مفهومی فردی اثربخش تر بود (001/0p<). نتیجه گیری: کاربرد نتایج این پژوهش برای دست اندرکاران آموزش این است که به منظور افزایش انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، باید به نقش عوامل انگیزشی نقشه مفهومی توجه نمایند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یارمحمدی واصل، م.، و محمدی، آ.، و کردنوقابی، ر. (1398). مقایسه تأثیر آموزش به شیوه نقشه مفهومی فردی و گروهی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی. راهبردهای شناختی در یادگیری, 7(12 ), 189-211. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=512323Vancouver : کپی

یارمحمدی واصل مسیب، محمدی آرزو، کردنوقابی رسول. مقایسه تأثیر آموزش به شیوه نقشه مفهومی فردی و گروهی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی. راهبردهای شناختی در یادگیری. 1398 [cited 2021November28];7(12 ):189-211. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=512323IEEE : کپی

یارمحمدی واصل، م.، محمدی، آ.، کردنوقابی، ر.، 1398. مقایسه تأثیر آموزش به شیوه نقشه مفهومی فردی و گروهی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی. راهبردهای شناختی در یادگیری, [online] 7(12 ), pp.189-211. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=512323. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی