نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  28 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 11 .
 
عنوان مقاله: 

تاثیر مکمل غذایی عصاره درمنه (Artemisia annua. L) بر برخی شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 
چکیده: 
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات مکمل سازی جیره غذایی با عصاره درمنه (Artemisia annua) بر شاخص های خون شناسی و سرولوژی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انجام شد. ماهیان با میانگین وزن اولیه (12/1± 32/90 گرم) به مدت 60 روز با جیره های غذایی حاوی 0، 5/0، 1 و 5/1 درصد عصاره درمنه ( بترتیب تیمارهای T1، T2، T3 و T4) تغذیه شدند. پایان دوره آزمایش نتایج نشان داد که میزان وزن کل در رژیم جیره غذایی حاوی عصاره گیاه در تیمار 3 (62/10± 70/143 گرم) در مقایسه با شاهد (99/5± 63/130 گرم) به طور معنی داری افزایش یافت (05/0p<). نتایج نشان داد که گلبول های قرمز، هموگلوبین، غلظت متوسط هموگلوبین در رژیم های تغذیه شده حاوی A. annua نسبت به شاهد بالاتر بود. گلبول های سفید، هماتوکریت و متوسط هموگلوبین گلبولی در گروه های آزمایشی در مقایسه با شاهد تغییر معنی داری نداشت (05/0p>). بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم نیز نشان داد در تیمارهای تغذیه شده با عصاره سطح گلوکز به طور معنی داری افزایش یافت. میزان آلبومین تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی نداشت. نتایج حاصل از آنزیم های کبدی نیز نشان داد که رژیم تغذیه ای ماهی در فعالیت آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آلکالین فسفاتاز (ALP) در مقایسه با شاهد تفاوت معنیداری نداشت (05/0p>). افزودن عصاره درمنه در جیره غذایی ماهی کپور معمولی می تواند نسبت به تیمار شاهد اثرات قابل قبولی بر وضعیت سلامت ماهی داشته باشد، اما بر آنزیم های کبدی تاثیری نداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سرحدی، ا.، و علی زاده دوغیکلایی، ا.، و احمدی فر، ا.، و آدینه، ح. (1398). تاثیر مکمل غذایی عصاره درمنه (Artemisia annua. L) بر برخی شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله علمی شیلات ایران (فارسی), 28(2 ), 1-11. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=512296Vancouver : کپی

سرحدی ایمان، علی زاده دوغیکلایی ابراهیم، احمدی فر احسان، آدینه حسین. تاثیر مکمل غذایی عصاره درمنه (Artemisia annua. L) بر برخی شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله علمی شیلات ایران (فارسی). 1398 [cited 2022August09];28(2 ):1-11. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=512296IEEE : کپی

سرحدی، ا.، علی زاده دوغیکلایی، ا.، احمدی فر، ا.، آدینه، ح.، 1398. تاثیر مکمل غذایی عصاره درمنه (Artemisia annua. L) بر برخی شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله علمی شیلات ایران (فارسی), [online] 28(2 ), pp.1-11. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=512296. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی