برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  12 , شماره  48 ; از صفحه 14 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر ضد تشنجي عصاره آبي گياه بادرنجبويه و فنوباربيتال در موش سفيد آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: به دليل مزمن بودن بيماريهاي تشنجي و مصرف درازمدت داروها، و نيز عوارض فراوان اين داروها، استفاده از گياهان دارويي جهت کنترل حملات تشنجي مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است.
هدف: بررسي اثر ضد تشنجي عصاره گياه بادرنجبويه (Melisa officinalis) در کنترل تشنجات ناشي از پنتيلن تترازول در موش سفيد آزمايشاهي مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه موشهاي سفيد آزمايشگاهي به وزن 30-25 گرم به طور تصافي در گروه هاي مختلف قرار گرفتند (هر گروه 20 موش (مقادير متفاوتي از عصاره بي گياه12 ml/kg) ، 9، 6،  (3را داخل صفاق گروه هاي مختلف تزريق کرديم . گروه کنترل نرمال سالين (6 ml/kg) و گروه هاي شاهد فنوباربيتال40 mg/kg) ، 30، 20،  (10دريافت کردند. در آزمون پنتيلن تترازول (80 mg/kg, ip) ، تغييرات رفتاري ، زمان شروع تشنج ، طول مدت تشنج و مرگ و مير 24 ساعته در تمامي گروه ها ثبت گرديد.
نتايج: تمامي مقادير عصاره گياه موجب تاخير در زمان شروع تشنج شدند، اما موثرتريت مقدار عصاره 12 mg/kg  بود، که قابل مقايسه با مقدار 30 mg/kg فنوباريتال است. در مورد طول مدت تشنج، بجز مقدار 3 ml/kg عصاره، بقيه مقادير نسبت به گروه کنترل اختلاف معني داري را نشان مي دهند. در ارتباط با کاهش درصد مرگ و مير 24 ساعته، در گروه شاهد هيچ گونه مرگ و ميري مشاهده نشد، در گروه کنترل 45% و در گروه هاي مورد آزمايش با مقادير 12 ml/kg و 9 عصاره حدود 10% مرگ مير مشاهده شد که بيانگر تاثير گياه مذکور در کاهش ميزان مرگ و مير است.
نتيجه گيري: يافته هاي فوق نشان ميدهند که مقدار 12 ml/kg عصاره آبي گياه بادرنجبويه در کاهش زمان تشنج، طول مدت تشنج و درصد مرگ و مير 24 ساعته اثر زياد دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی