برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آسیب شناسی نظام یاددهی-یادگیری دانشکده های فنی و حرفه ای تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز
 
چکیده: 
هدف از انجام این پژوهش آسیب شناسی نظام یاددهی-یادگیری دانشکده های فنی و حرفه ای تهران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشکده های فنی و حرفه ای تهران تشکیل می داد که تعداد آن برابر آمار به دست آمده 17437 دانشجو بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه برابر با 376 نفر و بر اساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب گردیدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس نظام جامع یاددهی-یادگیری استفاده شده است. مقیاس مذکور بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت طراحی شده است که مشتمل بر سه بعد مفهومی، ساختاری و عملکردی بوده که نظام جامع یاددهی-یادگیری را در آموزشگاه های فنی و حرفه ای تهران موردبررسی قرار می داد بعد مفهومی شامل مؤلفه های «موضوع و محتوای یاددهی-یادگیری، چیستی یاددهی-یادگیری، چگونگی یاددهی-یادگیری و اصول یاددهی-یادگیری»، بعد ساختاری شامل مؤلفه های «جهت گیری راهبردی، طرح سیستم یاددهی-یادگیری و فرهنگ یاددهی-یادگیری» و بعد عملکردی شامل مؤلفه های «اجرای فرایند یاددهی-یادگیری، رهبری و مدیریت فرایند یاددهی-یادگیری و ارزیابی اثربخشی یاددهی-یادگیری» می باشد. بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک متغیره و به کمک نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل سؤال ها نشان داد در بعد مفهومی مؤلفه های چگونگی یاددهی-یادگیری و اصول یاددهی-یادگیری، در بعد ساختاری مؤلفه های جهت گیری راهبردی، طرح سیستم یاددهی-یادگیری و فرهنگ یاددهی-یادگیری و در بعد عملکردی مؤلفه های اجرای فرایند یاددهی-یادگیری، رهبری و مدیریت فرایند یاددهی-یادگیری و ارزیابی اثربخشی یاددهی-یادگیری از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و تنها در بعد مفهومی مؤلفه های «موضوع و محتوای یاددهی-یادگیری و چیستی یاددهی-یادگیری» از وضعیت مناسب برخوردار بودند. به عبارتی می توان گفت در هر سه بعد مفهومی، ساختاری و عملکردی نظام یاددهی – یادگیری جاری در دانشکده های فنی و حرفه ای تهران نقص و آسیب وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ترک زاده، ج.، و محمدی، م.، و شفیعی سروستانی، م.، و شعبانی فرد، م. (1397). آسیب شناسی نظام یاددهی-یادگیری دانشکده های فنی و حرفه ای تهران. پژوهش های برنامه درسی, 8(1 (پیاپی 15) ), 31-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=510990Vancouver : کپی

ترک زاده جعفر، محمدی مهدی، شفیعی سروستانی مریم، شعبانی فرد مجید. آسیب شناسی نظام یاددهی-یادگیری دانشکده های فنی و حرفه ای تهران. پژوهش های برنامه درسی. 1397 [cited 2021October26];8(1 (پیاپی 15) ):31-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=510990IEEE : کپی

ترک زاده، ج.، محمدی، م.، شفیعی سروستانی، م.، شعبانی فرد، م.، 1397. آسیب شناسی نظام یاددهی-یادگیری دانشکده های فنی و حرفه ای تهران. پژوهش های برنامه درسی, [online] 8(1 (پیاپی 15) ), pp.31-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=510990. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 37 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی