برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط P53 با برخي ازعوامل پاتولوژيك باليني و گيرنده هاي استروئيدي در بيماران سرطان پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، سردار جنگل، بیمارستان رازی، مرکز تحقیقات خون و سرطان شناسی
 
چکیده: 

مقدمه: جهش در ژن P53 باعث تحريك رشد سلول و پيشرفت تومور مي شود.
هدف: هدف بررسي ارتباط P53 با ديگر متغيرهاي آسيب شناختي – باليني مثل اندازه و درجه آسيب شناختي تومور، تهاجم لنفي - عروقي و ارتباط آن با وضعيت گيرنده هاي استروئيدي در بيماران دچار سرطان پستان بوده است.
مواد و روش ها: نمونه ها با جراحي پستان يا بيوپسي excisional از 465 بيمار دچار سرطان پستان گرفته شد. از روش ايمونو هيستوشيمي براي ارزيابي گيرنده هاي استروژن و پروژسترون براي همه تومورها استفاده شد. بر طبق وضعيت گيرنده هاي استروييدي بيماران، هورمون مثبت (گيرنده استروژن يا گيرنده پروژسترون مثبت) و هورمون منفي (گيرنده استروژن و گيرنده پروژسترون منفي) هستند. بيماران بر اساس درجه تمايز آسيب شناسي، به 2 گروه درجه تمايز آسيب شناسي پائين (درجه 1) و بالا (درجه 2.3) تقسيم شدند.
نتايج: 7/29% بيماران داراي پروتيين P53 بودند. متوسط سني بيماراني كه P53 در آنها منفي گزارش شده بود به طور معني دار بالاتر از افراد P53 مثبت بود (2/49 سال در برابر 7/46 سال) ارتباط منفي بين وجود P53 و مثبت بودن گيرنده هاي هورموني بدست آمد (با درجه اطمينان = 0.0008). وجود پروتيين P53 با وجود پروتيين HER2 (Human Epithelial Receptor2) به طور معني دار ارتباط داشت (P=0.000). منفي بودن پروتيين P53 و مثبت بودن گيرنده هاي هورموني توام با تومورهاي با درجه تمايز آسيب شناسي پايين ارتباط معني دار داشتند (P=0.007). هيچ ارتباط معني داري بين وجود پروتيين P53 و تهاجم لنفي عروقي و عود و اندازه تومور وجود نداشت.
نتيجه گيري: تومورهاي با درجه تمايز آسيب شناسي پايين (درجه آسيب شناختي =1) بيشتر داراي فنوتيپ P53 منفي گيرنده استروييدي مثبت بودند. در حالي كه تومورهاي با درجه تمايز آسيب شناسي بالا (درجه آسيب شناختي = 2 يا 3) داراي فنوتيپ P53 مثبت گيرنده استروييدي منفي بودند منفي بودن P53 ارتباط معني دار با فاكتورهاي تعيين كننده پيش آگهي خوب مثل هورمون مثبت و درجه تمايز آسيب شناسي پايين داشت بنابراين ارزيابي ماركر بيولوژيك P53 در انتخاب روش درماني در بيماران با مرحله باليني برابر كمك كننده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 147
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی