برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثر نوع كود نيتروژنه بر انتقال مجدد ماده خشک و نيتروژن، عملكرد و اجزا عملكرد در ارقام برنج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فارس
 
چکیده: 

به منظور مطالعه اثرات انواع كود نيتروژنه بر انتقال مجدد ماده خشك و نيتروژن، عملكرد و اجزا عملكرد در ارقام برنج، آزمايش مزرعه اي در روستاي گشنيان (مرودشت) به صورت اسپليت پلات با طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي و چهار تكرار در سال زراعي 1382 انجام گرفت و در اين طرح انواع كود نيتروژنه به عنوان عامل اصلي و ارقام برنج به عنوان عامل فرعي انتخاب گرديد. نتايج نشان داد كه عملكرد دانه، تعداد پنجه بارور، بيوماس بالاي سطح خاك، ارتفاع بوته، طول و درصد باروري خوشه، درصد پروتيين دانه و انتقال مجدد نيتروژن ساقه و برگ ها تحت تاثير انواع كودهاي نيتروژنه تفاوت معني داري دارند. ارقام مختلف برنج نيز از حيث تمامي صفات مورد مطالعه تفاوت هاي معني داري نشان دادند. به علاوه اثر متقابل رقم و كود بر روي تعداد پنجه بارور، بيوماس، ارتفاع بوته، درصد باروري خوشه، درصد پروتيين دانه و انتقال مجدد نيتروژن و ماده خشك ساقه و برگ ها معني دار بود. كود نيتروژنه اوره بيشترين ميزان عملكرد، تعداد پنجه بارور، بيوماس، ارتفاع بوته، فاصله خوشه، تعداد دانه در خوشه، درصد پروتيين دانه، انتقال مجدد نيتروژن ساقه و برگ ها را داشت. رقم نعمت بالاترين ميزان عملكرد دانه، ارتفاع بوته، طول و تعداد دانه در خوشه، انتقال مجدد نيتروژن و ماده خشك ساقه و برگ ها و برگ پرچم را نشان داد و از نظر انتقال مجدد ماده خشك، ساقه ها و از نظر انتقال مجدد نيتروژن، برگ ها به ديگر اندام هاي هوايي برتري نشان دادند. رقم درودزن كمترين بيوماس و انتقال مجدد نيتروژن و ماده خشك از اندام هاي هوايي و بيشترين درصد پروتيين دانه را داشت. بين عملكرد دانه و تعداد پنجه بارور، بيوماس، ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد دانه و درصد باروري خوشه، انتقال مجدد نيتروژن ساقه و برگ ها و انتقال مجدد ماده خشك برگ ها همبستگي مثبت و معني داري مشاهده گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی