برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي توارث تعداد غلاف در ساقه گل و تاثير آن بر ساير صفات در گياه نخود (.Cicer arietinum L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق تعيين توارث صفت تعداد غلاف در ساقه گل، پيوستگي و اثرات آن بر ساير صفات در گياه نخود بود. براي اين تحقيق از دو والد رقم كابلي ICCV2 كه داراي يك غلاف در ساقه گل و رقم تيپ دسي JG62 كه داراي دو غلاف در ساقه گل مي باشد،‌ استفاده گرديد. مواد آزمايشي اين مطالعه، با 126 لاين هاي نو تركيب (نسل F10) به همراه والدين و نسل F1 و سه شاهد در طرح آزمايشي آلفا در سه تكرار اجرا گرديد. همچنين از چهار نسل F1, F2, BC1P1, BC1P2 در يك آزمايش بدون تكرار استفاده گرديد. اين آزمايش ها در دو سال زراعي 78-1377 و 79-1378 در موسسه تحقيقات كشاورزي بين المللي جهت مناطق نيمه حاره (ايكريسات) در كشور هندوستان اجرا گرديد. نسل F2 حاوي 237 بوته يك غلاف و 68 بوته دو غلاف در ساقه گل بودند كه نسبت مورد انتظار 3:1 به دست آمد. در هر دو سال زراعي در لاين هاي نو تركيب، 59 لاين داراي يك غلاف در ساقه گل و 57 لاين داراي دو غلاف در ساقه گل بودند كه نسبت مورد انتظار آنها 1:1 را نشان دادند. در BC1P2 نسبت مورد انتظار 1:1 را تاييد نمود. بوته هاي F1 و BC1P1 داراي يك غلاف در ساقه گل بودند. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان مي دهد كه صفت تعداد غلاف در ساقه با يك ژن كنترل مي شود و تعداد يك غلاف بر تعداد دو غلاف در ساقه گل غالب مي باشد. مطالعه پيوستگي اين صفت با ساير صفات كيفي رنگ گل، صافي و زبري سطح بذر، رنگ ساقه، رنگ سطح بذر و تيپ بذر نشان داد كه اين صفت مستقل از اين صفات به ارث مي رسد. بررسي مقايسه اثرات دو غلاف و يك غلاف در ساقه گل بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد نشان داد كه به طور كلي اختلاف معني داري از نظر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و عملكرد دانه در بوته در بين ژنو تيپ هاي يك غلاف و دو غلاف در ساقه گل وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی