برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  15 , شماره  1 (پیاپی 38) ; از صفحه 119 تا صفحه 136 .
 
عنوان مقاله: 

بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با هوش هیجانی دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه برنامه درسی پنهان و چهار مؤلفه ی آن (تعامل معلمان با دانش آموزان، قوانین و مقررات مدرسه، روشهای تدریس معلمان و روشهای ارزشیابی) با هوش هیجانی دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه مورد مطالعه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 بوده است. حجم نمونه آماری مطابق فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. باتوجه به گستردگی جامعه ی آماری، شهر تهران به 5 خوشه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شد و از هر خوشه یک منطقه و از هر منطقه 2 دبیرستان و از هر مدرسه 2 کلاس به طور تصادفی انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته برنامه درسی پنهان و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (1997) استفاده شد. برای روایی محتوایی، پرسشنامه ها در اختیار 10 نفر از متخصصان قرار گرفت و پس از اعمال نظرات آنان، تأیید شد. برای محاسبه پایایی تعداد 30 پرسشنامه در گروه نمونه آماری اجرا و ضرایب محاسبه گردید. چون نتایج در همه موارد بیش از 0/7 بود، پایایی پرسشنامه ها تاییدشد. تجزیه وتحلیل داده ها با آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون و با نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان دادند که از مؤلفه های مورد مطالعه برنامه درسی پنهان به جز قوانین و مقررات، سه مؤلفه روشهای تدریس، روشهای ارزشیابی و تعامل معلمان و دانش آموزان با هوش هیجانی دانش آموزان دارای رابطه مثبت و معنادارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سمیعی زفرقندی، م. (1397). بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با هوش هیجانی دانش آموزان. خانواده و پژوهش, 15(1 (پیاپی 38) ), 119-136. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=509117Vancouver : کپی

سمیعی زفرقندی مرتضی. بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با هوش هیجانی دانش آموزان. خانواده و پژوهش. 1397 [cited 2021December08];15(1 (پیاپی 38) ):119-136. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=509117IEEE : کپی

سمیعی زفرقندی، م.، 1397. بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با هوش هیجانی دانش آموزان. خانواده و پژوهش, [online] 15(1 (پیاپی 38) ), pp.119-136. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=509117. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 203 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی