برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی پرسشنامه همجوشی فکر (TFI) در دانشجویان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: با توجه به اهمیت همجوشی فکر در تداوم نشانه های اختلال وسواس، این مطالعه برای ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه همجوشی فکر در ایران، انجام گردید. روش: در یک مطالعه توصیفی-مقطعی ابزار سنجش همجوشی فکر موردبررسی قرار گرفت. ابتدا برای استفاده از ابزار از مولف آن اجازه گرفته و سپس به زبان فارسی ترجمه شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران که 309 نفر از دانشجویان به روش خوشه ایتصادفی چندمرحله ای از بین آن ها انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، از روش آلفای کرونباخ و روشی روایی سازه استفاده شد. نتایج: پایایی پرسشنامه همجوشی فکر با استفاده از روش آلفای کرونباخ و باز آزمایی بافاصله زمانی 50 روزه مورد تحلیل قرار گرفت و ضرایب همبستگی آن به ترتیب 0. 93 و 0. 81 به دست آمد. روایی پرسشنامه همجوشی فکر با استفاده از روش تحلیل عاملی و روایی سازه با اجرای پرسشنامه آمیختگی فکر-عمل برآورد شد. بین پرسشنامه همجوشی فکر و پرسشنامه آمیختگی فکر-عمل ضریب همبستگی مثبت و معنادار (0. 872) در سطح معناداری (P<0/001) به دست آمد. همچنین نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان می دهد که سه عامل آمیختگی فکر-رویداد، آمیختگی فکر-عمل و آمیختگی فکر-شی را برای پرسشنامه همجوشی فکر در کل 75 درصد از واریانس را تبیین می کند. بحث و نتیجه گیری: پرسشنامه همجوشی فکر، ابزاری دارای پایایی و روایی است و می تواند برای سنجش نظریه فراشناخت ولز و همجوشی فکر در جمعیت های بالینی و نرمال استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرخی، ح.، و سهرابی، ف. (1398). بررسی ساختار عاملی, پایایی و روایی پرسشنامه همجوشی فکر (TFI) در دانشجویان. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار), 17(1 (پیاپی 32) ), 249-255. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=508481Vancouver : کپی

فرخی حسین، سهرابی فرامرز. بررسی ساختار عاملی, پایایی و روایی پرسشنامه همجوشی فکر (TFI) در دانشجویان. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). 1398 [cited 2021October16];17(1 (پیاپی 32) ):249-255. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=508481IEEE : کپی

فرخی، ح.، سهرابی، ف.، 1398. بررسی ساختار عاملی, پایایی و روایی پرسشنامه همجوشی فکر (TFI) در دانشجویان. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار), [online] 17(1 (پیاپی 32) ), pp.249-255. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=508481. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی