1 SID.ir | نوآوري هاي قانون «حمايت از كودكان و نوجوانان» و چالش هاي فراروي آن

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

نوآوري هاي قانون «حمايت از كودكان و نوجوانان» و چالش هاي فراروي آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

با تصويب قانون "حمايت از کودکان و نوجوانان" نشانه هايي از پذيرش "سياست کيفري افتراقي" در برخورد با جرايم عليه اطفال در حقوق کيفري ايران، نمايان گرديد. قانوني که بر خلاف عنوان کلي آن فقط با جرم انگاري برخي رفتارهاي خاص درصدد حمايت کيفري ويژه اطفال بر آمده است. با نگاهي به مباحث مطرح شده در جريان تصويب اين قانون، مشخص مي شود که قانونگذار در تصويب آن بيش از هر چيز از جامعه مدني، تعهدات بين المللي ايران به ويژه کنوانسيون حقوق کودک، واقعيتها و يافته هاي روانشناختي، جرم شناختي و بزه ديده شناختي، تاثير پذيرفته است. قانوني که با پايه ريزي اوليه "حقوق کيفري اطفال بزه ديده" در ايران براي اولين بار اصطلاح "کودک آزاري" را وارد ادبيات حقوق کيفري ايران کرد و سن بزه ديدگي را همگام با يافته هاي علمي و کنوانسيون حقوق کودک هجده سال تعيين نمود. جرم انگاري اعمالي نظير: هرگونه صدمه، اذيت، آزار، شکنجه جسمي و روحي کودکان، ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي کودکان، ممانعت از تحصيل آنها، هرگونه خريد، فروش، بهره کشي و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از نوآوريهاي قانون ياد شده به شمار مي آيد . قانوني که با جنبه عمومي دادن به "کودک آزاري" و جرم انگاري در راستاي اجباري نمودن گزارش دهي موارد کودک آزاري، بارقه هاي اميدي از شکل گيري نظام دادرسي خاص اطفال بزه ديده را همچنين نويد مي دهد.

اما قانون حمايت از کودکان و نوجوانان در فرآيند تصويب و بعد از آن با چالشهاي فراواني روبرو مي شود، اعاده سه باره آن از طرف شوراي نگهبان خود گوياي مطلب است. چالشهايي که ضرورتهاي ناشي از توجه به واقعيتهاي علمي و تعهدهاي بين المللي ايران در تدوين قانون از يک سو، و دغدغه هاي شرعي و فقهي شوراي نگهبان از سوي ديگر، برشدت آن افزود و در نهايت نيز منجر به گنجاندن موادي در قانون (ماده 7 و 8) شد که کل رسالت و هدف تصويب آن را با ترديدهاي جدي مواجه ساخت.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 736
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی