برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1398 , دوره  11 , شماره  30 ; از صفحه 23 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

ارزیابی تحمل به شوری برخی از ژنوتیپ های کلزا (Brassica Napus L. ) در شرایط نرمال و تنش شوری

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 
شوری یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان در سراسر دنیاست. شناسایی ارقام متحمل به شوری و بهبود تحمل گیاهان، یکی از راه های بهبود عملکرد است. به منظور ارزیابی تحمل به شوری برخی از ژنوتیپ های کلزا و تعیین روابط بین صفات زراعی و بیوشیمیایی کلزا و گروه بندی ژنوتیپ های کلزا در شرایط شوری، آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل: 30 ژنوتیپ کلزا و شوری در دو سطح (صفر و 12 دسی زیمنس بر متر) بود. ارتفاع بوته، تعداد شاخه در هر بوته، تعداد کپسول در بوته، طول کپسول، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه، وزن خشک اندام هوایی گیاه، میزان گوگرد برگ و دانه، نسبت سدیم/پتاسیم، محتوای کلروفیل a و b، محتوای کارتنوئید، درصد روغن، درصد پروتئین، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و عملکرد دانه در هر بوته ارزیابی شدند. ژنوتیپ ها در هردو شرایط نرمال و تنش شوری از نظر کلیه صفات اختلاف معنی داری نشان دادند. اثر شوری و اثر متقابل ژنوتیپ و شوری نیز برای اکثر صفات مورد بررسی معنی دار بود. تجزیه خوشه ای به روش وارد، 30 ژنوتیپ را در هردو شرایط نرمال و تنش شوری در سه گروه مجزا دسته بندی نمود. نتایج مقایسه میانگین گروه ها نشان داد که در شرایط شوری ژنوتیپ های (28، 26، 27، 5، 2 و 24)، کمترین و ژنوتیپ های (3، 22، 3، 6، 7، 16، 20، 21و 30) بیشترین میزان صفات، عملکرد، شاخص برداشت، طول کپسول، تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه را نشان دادند. در نتیجه ژنوتیپ های گروه اول به عنوان حساس و ژنوتیپ های گروه دوم به عنوان متحمل معرفی می شوند. نتایج حاصل از تجزیه به عامل ها و رسم بای پلات ها نیز همخوانی نسبتاً زیادی با گروه-بندی حاصل از تجزیه خوشه ای داشت. از ژنوتیپ های متحمل برای پروژه های اصلاحی آتیمی توان استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجفی زرینی، ح.، و منصوری، ا.، و باباییان، ن.، و پاکدین پاریزی، ع. (1398). ارزیابی تحمل به شوری برخی از ژنوتیپ های کلزا (Brassica Napus L. ) در شرایط نرمال و تنش شوری. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, 11(30 ), 23-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506952Vancouver : کپی

نجفی زرینی حمید، منصوری ایراندخت، باباییان نادعلی، پاکدین پاریزی علی. ارزیابی تحمل به شوری برخی از ژنوتیپ های کلزا (Brassica Napus L. ) در شرایط نرمال و تنش شوری. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1398 [cited 2021July28];11(30 ):23-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506952IEEE : کپی

نجفی زرینی، ح.، منصوری، ا.، باباییان، ن.، پاکدین پاریزی، ع.، 1398. ارزیابی تحمل به شوری برخی از ژنوتیپ های کلزا (Brassica Napus L. ) در شرایط نرمال و تنش شوری. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, [online] 11(30 ), pp.23-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506952. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی