نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسی تاثیر توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به هموفیلی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور، اهواز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه از عوامل متاثر از بیماری در کودکان مبتلا به هموفیلی، کیفیت زندگی است. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به هموفیلی در شهر اهواز در سال 1397 انجام شد. روش کار در این مطالعه نیمه تجربی 50 کودک مبتلا به هموفیلی مراجعه کننده به درمانگاه هماتولوژی بیمارستان بقایی 2 اهواز با روش تصادفی بلوکی انتخاب شدند. گروه آزمون، 9 جلسه آموزشی بر اساس الگوی توانمندسازی خانواده محور مبتنی بر چهار گام درک تهدید، مشکل گشایی، مشارکت آموزشی و ارزشیابی توسط پژوهشگر با حضور مراقبین اصلی و کودکان هموفیلی دریافت کردند. گروه کنترل صرفا برنامه روتین مراقبتی را دریافت نمود. در شروع و یک ماه بعد از مداخله، هر دو گروه پرسشنامه اطلاعات فردی و کیفیت زندگی مختص کودکان هموفیلی را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی(آزمون t مستقل، آزمون تی زوج، آزمون دقیق فیشر و آزمون کای اسکویر) در نرم افزار آماری SPSSV. 22 انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان داد، اختلاف معنی داری در نمره کل کیفیت زندگی کودکان(444/0=P) قبل از مداخله بین دو گروه مشاهده نشد؛ در حالی که بعد از اجرای برنامه توانمندسازی اختلاف معنی داری در نمره کل کیفیت زندگی (030/0=P) و بعد خانواده (019/0=P) و بعد حمایت درک شده (011/0=P) بین دو گروه مشاهده شد. نتیجه گیری توانمند سازی خانواده محور می تواند در بهبود کیفیت زندگی بیماران هموفیلی توسط پرستاران بکار گرفته شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رستمی، ش.، و نمکی خامنه، س.، و کیخایی دهدزی، ب.، و حقیقی زاده، م. (1399). بررسی تاثیر توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به هموفیلی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 28(1 ), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506549Vancouver : کپی

رستمی شهناز، نمکی خامنه سولماز، کیخایی دهدزی بیژن، حقیقی زاده محمدحسین. بررسی تاثیر توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به هموفیلی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1399 [cited 2022May26];28(1 ):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506549IEEE : کپی

رستمی، ش.، نمکی خامنه، س.، کیخایی دهدزی، ب.، حقیقی زاده، م.، 1399. بررسی تاثیر توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به هموفیلی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 28(1 ), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506549. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی