برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي معنويت درماني بر کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به بيماري حاد کرونري قلب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: بيماري هاي قلبي و عروقي در سالمندان به عنوان يکي از مشکلات اساسي سلامتي در قرن حاضر بر کيفيت زندگي و طول عمر آنها تاثير نامطلوب مي گذارد. بيماري حاد کرونري قلب شايع ترين علت مرگ در سالمندان است. شواهد بيانگر آن است معنويت درماني به عنوان يک روش درماني مهم در درمان بيماري هاي مزمن شناحته شده است. بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي معنويت درماني در کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به بيماري حاد کرونري قلب انجام شده است. مواد و روش کار: در اين پژوهش نيمه تجربي جامعه آماري شامل 54 سالمند مبتلا به بيماري حاد کرونري قلب در شهر تهران بودند که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفي ساده در دو گروه شامل 27 نفر آزمون و کنترل تقسيم بندي شدند. گروه آزمون طي 8 جلسه ي 60 دقيقه اي تحت مداخله ي معنويت درماني قرار گرفتند و گروه کنترل اين مداخله را دريافت ننمودند. جهت سالمندان مشارکت کننده در پژوهش قبل، يک هفته و يک ماه بعد از اتمام دوره ي مداخله، پرسشنامه کيفيت زندگي سالمندان CASP-19 و پرسشنامه اختصاصي کيفيت زندگي آنژين سياتل (SAQ) تکميل گرديد. يافته ها: نتايج نشان داد که تأثير معنويت درماني بر کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به بيماري حاد کرونري قلب با استفاده از نمره کل هر دو پرسشنامه سياتل و همچنين پرسشنامه کيفيت زندکي سالمندان بيانگر آن است که اثر متقابل بين گروه و زمان معنادار بود(05/0>p). نتيجه گيري: با توجه به تاثير آموزش معنويت درماني بر ارتقاي کيفيت زندگي مخاطبان اين مطالعه از معنويت درماني مي توان به عنوان يک مداخله موثر در ارتقاي کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به بيماري حاد کرونري نام برد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هروی، م.، و حاتمی، م.، و احدی، ح. (1399). اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری حاد کرونری قلب. پایش, 19(3 ), 275-287. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506409Vancouver : کپی

هروی محبوبه، حاتمی محمد، احدی حسن. اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری حاد کرونری قلب. پایش. 1399 [cited 2021December03];19(3 ):275-287. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506409IEEE : کپی

هروی، م.، حاتمی، م.، احدی، ح.، 1399. اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری حاد کرونری قلب. پایش, [online] 19(3 ), pp.275-287. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506409. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی