نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  10 , شماره  26 ; از صفحه 12 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

نقشه يابي ارتباطي برخي صفات فنولوژيک در جو تحت تنش شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
چکیده: 
پژوهش حاضر در راستاي شناسايي نشانگرهاي مولکولي مرتبط با صفات فنولوژيک روز تا پنجه دهي، روز تا ساقه دهي، روز تا سنبله دهي، روز از ساقه دهي تا سنبله دهي، طول دوره ي پرشدن دانه و تعداد روز تا رسيدن فيزيولوژيک و با استفاده از 407 نشانگر SSR و AFLP روي 148 ژنوتيپ جو به روش نقشه يابي ارتباطي انجام شد. اين آزمايش در قالب دو طرح آلفا لاتيس با پنج بلوک ناقص در دو تکرار تحت شرايط نرمال و تنش شوري (EC=12 dsm-1) در سال زراعي 95-1394 و در مزرعه ي مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي يزد صورت پذيرفت. نقشه يابي ارتباطي بر اساس مدل خطي مخلوط (MLM) با استفاده از نرم افزارهايStructure و Tassel انجام شد. براساس 407 نشانگر مورد استفاده در اين مطالعه، ساختار ژنتيکي جمعيت به دو زيرجمعيت فرعي (2=K) تقسيم گرديد که نتايج حاصل از رسم بارپلات نيز مؤيد آن بود. در نقشه يابي ارتباطي به روش MLM، در شرايط نرمال و تنش شوري به ترتيب 4 و 46 نشانگر ارتباط معني داري با صفات موردمطالعه نشان دادند و تغييرات قابل توجهي از صفات مورد مطالعه را توجيه نمودند. در اين مطالعه چندين مکان ژني کمي مشترک براي صفات مورد مطالعه شناسايي شد. وجود نشانگرهاي مشترک در ميان صفات مي تواند ناشي از اثرات پليوتروپي و يا پيوستگي نواحي ژنومي دخيل در کنترل اين صفات باشد. نتايج بدست آمدهاز مطالعه حاضر، اطلاعات ارزشمندي در زمينه مبناي ژنتيکي صفات مورد مطالعه ارائه مي-دهد که مي تواندر برنامه هاي اصلاحي جو از جمله انتخاب به کمک نشانگر استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارع کهن، م.، و باباییان جلودار، ن.، و اقنوم، ر.، و طباطبایی، س.، و کاظمی تبار، س. (1397). نقشه یابی ارتباطی برخی صفات فنولوژیک در جو تحت تنش شوری. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, 10(26 ), 12-21. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506373Vancouver : کپی

زارع کهن مهدیه، باباییان جلودار نادعلی، اقنوم رضا، طباطبایی سیدعلی، کاظمی تبار سیدکمال. نقشه یابی ارتباطی برخی صفات فنولوژیک در جو تحت تنش شوری. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1397 [cited 2022August09];10(26 ):12-21. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506373IEEE : کپی

زارع کهن، م.، باباییان جلودار، ن.، اقنوم، ر.، طباطبایی، س.، کاظمی تبار، س.، 1397. نقشه یابی ارتباطی برخی صفات فنولوژیک در جو تحت تنش شوری. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, [online] 10(26 ), pp.12-21. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506373. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی