برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1399 , دوره  27 , شماره  1 ; از صفحه 263 تا صفحه 277 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير غلظت هاي کاهش يافته گلايفوسيت و سولفوسولفورون بر کنترل گل جاليز مصري (Phelipanche aegyptiaca Pers. ) در خيار (Cucumis sativus L. )

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه کردستان، سنندج، ايران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: گل جاليز گياهي فاقد کلروفيل و انگل مطلق ريشه گياهان دولپه اي است که دامنه پراکندگي آن بيشتر در نواحي گرم و خشک و همچنين نواحي معتدل و نيمه خشک کشورهاي مديترانه اي، اروپاي شرقي و جنوبي و خاورميانه از جمله ايران آلودگي ايجاد مي کند. علف هاي هرز انگلي به ويژه گل جاليز به دليل کاهش عملکرد و افزايش هزينه در توليد خيار، از اهميت ويژه اي برخوردار است. هدف از انجام اين مطالعه کنترل شيميايي گل جاليز با علف کش هاي گلايفوسيت و سولفوسولفورون و تعيين ميزان مناسب و تعداد دفعات کاربرد بوده. بر همين اساس آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه کردستان اجرا شد. مواد و روش ها: اين آزمايش در بهار و تابستان (25 ارديبهشت تا پايان شهريور) سال 1397 به صورت گلداني در فضاي آزاد مزرعه، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و با چهار تکرار که هر تکرار شامل 25 تيمار علف کشي به شرح زير بود: تيمار 1) شاهد آلوده به گل جاليز و بدون اعمال علف کش، تيمارهاي 2 تا 5) علف کش گلايفوسيت (SL 36%) 20، 40، 60 و 80 گرم ماده موثره در هکتار يک بار کاربرد، تيمارهاي 6 تا 9) علف کش سولفوسولفورون (WG 75%) 25، 50، 75 و 100 گرم ماده موثره در هکتار يک بار کاربرد، تيمارهاي 10 و 11) علف کش گلايفوسيت 20 و 40 گرم ماده موثره در هکتار دوبار کاربرد، تيمارهاي 12 و 13) علف کش سولفوسولفورون 25 و50 گرم ماده موثره در هکتار دوبار کاربرد، تيمارهاي 14 تا 16) علف کش گلايفوسيت 20، 40 و 60 گرم ماده موثره در هکتار سه بار کاربرد، تيمارهاي 17 تا 19) علف کش سولفوسولفورون 25، 50 و 75 گرم ماده موثره در هکتار سه بار کاربرد، تيمارهاي ترکيبي20 تا 22) علف کش هاي سولفوسولفورون 25 + گلايفوسيت 20 گرم ماده موثره در هکتار دوبار کاربرد، گلايفوسيت 40 + سولفوسولفورون 50 گرم ماده موثره در هکتار دوبار کاربرد و سولفوسولفورون 50 + گلايفوسيت 40 گرم ماده موثره در هکتار دوبار کاربرد و تيمارهاي ترکيبي 23 تا 25) علف کش هاي گلايفوسيت 20 + سولفوسولفورون 25 + گلايفوسيت 40 گرم ماده موثره در هکتار سه بار کاربرد، سولفوسولفورون 25 + گلايفوسيت 40 + سولفوسولفورون 50 گرم ماده موثره در هکتار سه بار کاربرد و گلايفوسيت 40 + سولفوسولفورون 50 + گلايفوسيت 40 گرم ماده موثره در هکتار سه بار کاربرد. اولين مرحله اعمال تيمارها 15 روز بعد از سبز شدن بذرهاي خيار بود و فاصله بين دو تکرار سمپاشي 14 روز بود. يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که خيار به علف کش سولفوسولفورون حساسيت بيشتري داشته است. کاربرد سولفوسولفورون 75 گرم ماده موثره در هکتار يک بار سمپاشي، سولفوسولفورون 25، 50 و 75 گرم ماده موثره در هکتار سه بار سمپاشي، سولفوسولفورون 50 + گلايفوسيت 40 گرم ماده موثره در هکتار دوبار سمپاشي، وتيمارهاي ترکيبي سه بار سمپاشي در تمام صفات مورد اندازه گيري در ميزبان و گل جاليز نسبت به تيمار شاهد در سطح يک درصد معني دار بوده با وجود کنترل گل جاليز گياه سوزي زيادي بر روي گياه ميزبان بر جاي گذاشتند و به همين دليل استفاده از آنها توصيه نمي شود. به دليل حساس بودن خيار و اثر سميت کمتر تيمارهاي گلايفوسيت 20 گرم ماده موثره در هکتار يک و سه بار کاربرد و گلايفوسيت 40 گرم ماده موثره در هکتار يک بار کاربرد به ترتيب با 247، 215 و 151 درصد افزايش نسبت به تيمار شاهد عملکرد بهتري از خود نشان دادند و علاوه بر کنترل گل جاليز، گياه سوزي کمتري هم بر روي گياه ميزبان مشاهده شد. نتيجه گيري: بطورکل بهترين نتايج با در نظر گرفتن کنترل گل جاليز مصري و عدم خسارت به گياه ميزبان، کاربرد مقادير گلايفوسيت 20 گرم ماده موثره در هکتار يک و سه بار کاربرد و گلايفوسيت 40 گرم ماده موثره در هکتار يک بار کاربرد به دست آمد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بایگانه، م.، و بابایی، س.، و طهماسبی، ا. (1399). بررسی تاثیر غلظت های کاهش یافته گلایفوسیت و سولفوسولفورون بر کنترل گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca Pers. ) در خیار (Cucumis sativus L. ). پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 27(1 ), 263-277. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506371Vancouver : کپی

بایگانه محمدرضا، بابایی سیروان، طهماسبی ایرج. بررسی تاثیر غلظت های کاهش یافته گلایفوسیت و سولفوسولفورون بر کنترل گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca Pers. ) در خیار (Cucumis sativus L. ). پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1399 [cited 2021October28];27(1 ):263-277. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506371IEEE : کپی

بایگانه، م.، بابایی، س.، طهماسبی، ا.، 1399. بررسی تاثیر غلظت های کاهش یافته گلایفوسیت و سولفوسولفورون بر کنترل گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca Pers. ) در خیار (Cucumis sativus L. ). پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 27(1 ), pp.263-277. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506371. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی