نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1399 , دوره  27 , شماره  1 ; از صفحه 75 تا صفحه 91 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه خصوصيات ريخت شناسي و تجزيه کلاستر ژنوتيپ هاي مختلف زرشک (Berberis. sp) در منطقه شمال شرق ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه باغباني، دانشکده توليد گياهي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، گرگان، ايران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: ايران با قرار داشتن در زمرة مناطق اصلي تنوع گياهي ذخاير ژنتيکي مطلوبي در زمينه ي گياهان به ويژه محصولات باغباني دارد. زرشک نيز از جمله ريزميوه هايي است که به دليل وجود جمعيتهاي وحشي در سراسر کشور مستعد انجام پژوهشهاي اوليه شامل گردآوري ژنوتيپهاي مختلف و بررسي آنها در جهت شناسايي مزايا و معايب اين گياه و در نهايت گروه بندي آنها مي باشد. هدف از اجراي اين تحقيق بررسي خصوصيات مورفولوژيکي ژنوتيپ هاي مختلف زرشک شمال غرب ايران و بررسي قرابت هاي آنها با هم مي باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه به منظور بررسي خصوصيات مورفولوژيکي ژنوتيپ هاي مختلف زرشک در منطقه شمال غربي ايران در سال 1396 اجرا شد. در اين مطالعه از استانهاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و گلستان 15 ژنوتيپ مختلف زرشک جمع آوري شد و خصوصيات مورفولوژيکي آنها از قبيل خصوصيات مربوط به برگ و ميوه ژنوتيپ هاي زرشک مورد بررسي قرار گرفت و در پايان همبستگي آنها انجام و تجزيه کلاستر نيز صورت گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد که اثر تيمار ژنوتيپ بر تمامي صفات بررسي شده در اين مطالعه معني دار بود. با توجه به اين نتايج مشخص شد که تعداد برگ در هر گره (6/8 برگ)، طول خار (96/3 سانتي متر) و زاويه خار (106 درجه) در ژنوتيپ درگز2 بيشتر از ساير ژنوتيپ هاي مورد مطالعه بود در حالي که طول دمبرگ (42/1 سانتي متر) در ژنوتيپ شيروان2 بالاتر از ساير ژنوتيپ ها بود. با توجه به اينکه طول خوشه (3/7 سانتي متر) و وزن خشک صد حبه (55/8 گرم) ژنوتيپ شيروان3 بيشتر از ساير ژنوتيپ ها بود ولي نتايج نشان داد که ژنوتيپ بي دانه بيرجند از نظر صفت تعداد برگ در هر خوشه (18 برگ در هر خوشه) و طول دم ميوه (6/9 ميلي متر) برتر از ساير ژنوتيپ هاي دانه دار بود. همچنين نتايج نشان داد ژنوتيپ گلستان5 از نظر صفات طول حبه (97/11 ميلي متر) و نسبت طول به قطر حبه (98/1) نسبت به ساير ژنوتيپ ها برتر بود. صفات وزن تر و خشک و حجم صد حبه با صفات طول خوشه، طول حبه، قطر حبه مثبت بود وبا افزايش اين صفات وزن تر و خشک حبه در ژنوتيپ هاي زرشک افزايش يافت. نتايج حاصل از تجزيه کلاستر در فاصله 5/0 ژنوتيپ هاي زرشک را در 5 گروه اصلي گروه بندي نمود که در گروه اول ژنوتيپ شيروان3 و در گروه پنجم ژنوتيپ درگز1 قرار داشت که نشان دهنده اختلاف اين ژنوتيپ ها با ساير ژنوتيپ هاي مورد مطالعه مي باشد. همچنين ژنوتيپ بيرجند بي دانه به همراه ژنوتيپ هاي شيروان1، شيروان4، شيروان2، درگز3 و درگز2 در يک گروه قرار داشتند که بيانگر نزديک بودن ويژگي هاي مورفولوژيکي اين ژنوتيپ ها با هم مي باشد. نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که ژنوتيپ هاي مختلف زرشک داراي طيف وسيعي از خصوصيات مورفولوژيکي بودند که با استفاده از اشتراکاتي که دارند آنها را در گروه هاي مشابه تقسيم بندي نموده و مي توان از اين اطلاعات براي اهداف اصلاحي ژنوتيپ هاي زرشک استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طالبی، س.، و علیزاده، م.، و رمضان پور، س.، و قاسم نژاد، ع. (1399). مطالعه خصوصیات ریخت شناسی و تجزیه کلاستر ژنوتیپ های مختلف زرشک (Berberis. sp) در منطقه شمال شرق ایران. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 27(1 ), 75-91. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506314Vancouver : کپی

طالبی سمیه، علیزاده مهدی، رمضان پور سیده ساناز، قاسم نژاد عظیم. مطالعه خصوصیات ریخت شناسی و تجزیه کلاستر ژنوتیپ های مختلف زرشک (Berberis. sp) در منطقه شمال شرق ایران. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1399 [cited 2022May29];27(1 ):75-91. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506314IEEE : کپی

طالبی، س.، علیزاده، م.، رمضان پور، س.، قاسم نژاد، ع.، 1399. مطالعه خصوصیات ریخت شناسی و تجزیه کلاستر ژنوتیپ های مختلف زرشک (Berberis. sp) در منطقه شمال شرق ایران. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 27(1 ), pp.75-91. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506314. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی