برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  10 , شماره  25 ; از صفحه 118 تا صفحه 128 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي صفات موفولوژيک، عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي برنج (Oryza sativa L. ) هوازي و غرقابي در شرايط تنش خشکي و نرمال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه گيلان
 
چکیده: 
با توجه به اهميت تنش خشکي به عنوان مهم ترين عامل محدودکننده توليد برنج در دنيا، شناسايي ژنوتيپ-هاي متحمل به تنش خشکي مي تواند يک راهکار ارزشمند براي مقابله با کم آبي باشد. در پژوهش حاضر 53 ژنوتيپ برنج متشکل از 31 رقم هوازي و 22 رقم غرقابي بومي در دو محيط تنش کم آبي و نرمال در منطقه سنگر رشت در ايران در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار کشت شدند. تعداد 18 صفت مختلف شامل صفات مورفولوژيک، عملکرد و اجزاي عملکرد ارزيابي شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که براي تمامي صفات، اختلاف بين ژنوتيپ ها در سطح احتمال يک درصد معني دار بود که نشان دهنده تنوع بالا و واکنش هاي متفاوت ژنوتيپ ها در دو محيط بود. تجزيه خوشه اي ژنوتيپ ها را در هر کدام از شرايط در سه گروه تقسيم بندي کرد. در شرايط بدون تنش، گروه دوم با 21 ژنوتيپ که شامل 14 ژنوتيپ برنج هوازي و 7 رقم غرقابي بود، از لحاظ صفات عملکرد دانه، وزن کل خوشه ها و خوشه ساقه اصلي، تعداد دانه کل و دانه بارور، ميانگين بالاتر از ساير ژنوتيپ ها داشتند. در شرايط تنش خشکي، مطلوب ترين ژنوتيپ ها در گروه دوم واقع شدند. در اين گروه که شامل 19 ژنوتيپ هوازي و 4 رقم غرقابي بود از لحاظ صفات مرتبط با عملکرد ازجمله وزن کل خوشه ها، وزن خوشه ساقه اصلي، عملکرد دانه، وزن خشک بوته، وزن هزاردانه، تعداد دانه کل و دانه بارور برتر از ساير گروه ها ظاهر شدند. در مجموع 11 ژنوتيپ هوازي و 2 رقم غرقابي (درفک و گوهر) در هر دو شرايط نرمال و تنش خشکي در گروه برتر از لحاظ عملکرد دانه و اجزاي عملکرد واقع شدند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

افشاری، ر.، و صبوری، ع.، و اصفهانی، م.، و کافی قاسمی، ع. (1397). ارزیابی صفات موفولوژیک, عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L. ) هوازی و غرقابی در شرایط تنش خشکی و نرمال. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, 10(25 ), 118-128. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506259Vancouver : کپی

افشاری رضا، صبوری عاطفه، اصفهانی مسعود، کافی قاسمی علی. ارزیابی صفات موفولوژیک, عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L. ) هوازی و غرقابی در شرایط تنش خشکی و نرمال. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1397 [cited 2021December02];10(25 ):118-128. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506259IEEE : کپی

افشاری، ر.، صبوری، ع.، اصفهانی، م.، کافی قاسمی، ع.، 1397. ارزیابی صفات موفولوژیک, عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L. ) هوازی و غرقابی در شرایط تنش خشکی و نرمال. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, [online] 10(25 ), pp.118-128. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506259. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 42 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی