برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1398 , دوره  21 , شماره  4 ; از صفحه 435 تا صفحه 445 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عملکرد و پروتئين دانه ارقام نخودفرنگي، عملکرد کل و نسبت برابري زمين در کشت مخلوط با اسفناج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه توليدات گياهي، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ايران
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثر رقم و الگوي کاشت بر عملکرد و پروتئين دانه نخودفرنگي، وزن کل دو گياه و نسبت برابري زمين، آزمايشي به صورت فاکتوريل (دو عاملي) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه گنبدکاووس در سال زراعي 96-1395 اجرا گرديد. عامل اول رقم نخودفرنگي (شامل ارقام پفکي و شمشيري) و عامل دوم الگوي کاشت (در 9 سطح شامل کشت خالص هر يک، کشت مخلوط جايگزيني نخودفرنگي و اسفناج به ترتيب با نسبت هاي 2: 1، 1: 1 و 2: 1 و کشت مخلوط افزايشي 33، 50، 67 و 100 درصد اسفناج به نخودفرنگي) بود. تأثير رقم و الگوي کاشت بر اکثر صفات معني دار شد. طول بوته، وزن 100 دانه، وزن غلاف، عملکرد غلاف در بوته، وزن تر بوته نخودفرنگي و وزن کل در رقم پفکي بيش از رقم شمشيري بود، اما تعداد غلاف در بوته و شاخص برداشت آن کمتر بود. تعداد غلاف در بوته، وزن غلاف، عملکرد غلاف در بوته، وزن 100 دانه، شاخص برداشت و وزن تر بوته در تيمارهاي کشت خالص نخودفرنگي و کشت مخلوط جايگزين بيش از تيمارهاي کشت مخلوط افزايشي بود. افزايش درصد اسفناج در تيمارهاي افزايشي باعث کاهش صفات نخود فرنگي شد، اما عملکرد کل افزايش يافت. براساس نتايج، عملکرد رقم پفکي 81/11 درصد بيش از رقم شمشيري بود و بيش ترين وزن کل دو گياه با 1/30 تن در هکتار از تيمار کشت مخلوط افزايشي 100 درصد نخودفرنگي + 100 درصد اسفناج به دست آمد. در کليه تيمارهاي کشت مخلوط نسبت برايري زمين بيش از يک بود که حاکي از برتري کشت مخلوط بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نخ زری مقدم، ع.، و صالحی شیخی، م.، و راحمی کاریزکی، ع.، و محمداسماعیلی، م. (1398). بررسی عملکرد و پروتئین دانه ارقام نخودفرنگی, عملکرد کل و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط با اسفناج. به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان), 21(4 ), 435-445. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506097Vancouver : کپی

نخ زری مقدم علی، صالحی شیخی مجتبی، راحمی کاریزکی علی، محمداسماعیلی مجید. بررسی عملکرد و پروتئین دانه ارقام نخودفرنگی, عملکرد کل و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط با اسفناج. به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان). 1398 [cited 2021November29];21(4 ):435-445. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506097IEEE : کپی

نخ زری مقدم، ع.، صالحی شیخی، م.، راحمی کاریزکی، ع.، محمداسماعیلی، م.، 1398. بررسی عملکرد و پروتئین دانه ارقام نخودفرنگی, عملکرد کل و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط با اسفناج. به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان), [online] 21(4 ), pp.435-445. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=506097. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی