برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين اثر پيش داروي كلونيدين بر ميزان الكتروليت هاي خون و ادرار و برون ده ادراري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اراک، بیمارستان ولی عصر، اطاق عمل
 
چکیده: 

مقدمه: كلونيدين به عنوان پيش داروي بيهوشي، به دليل تاثير در كاهش نياز به داروهاي بيهوشي و آرام بخشي از اهميت خاصي برخوردار است. اما به دليل تاثير آن بر هموديناميك و الكتروليت هاي بدن و اهميت آن در بيهوشي، بر آن شديم تا با انجام مطالعه اي اين عوارض را بررسي نماييم.
روش كار: اين پژوهش يك كارآزمايي باليني تصادفي و دو سويه كور است كه بر روي 106 بيمار20-40  ساله با ASA كلاس I و II تحت عمل جراحي انتخابي با بيهوشي عمومي انجام گرفته است. بيماران به دو گروه مساوي تقسيم شدند. 90 دقيقه قبل از القاي بيهوشي، به گروه مورد قرص كلونيدين 5 ميكروگرم بر كيلوگرم و به گروه شاهد دارونما داده شد. نمونه خون قبل از تجويز دارو و چهار ساعت پس از آن گرفته شد. ادار 24 ساعته آنها نيز جمع آوري و حجم و ميزان سديم و پتاسيم دفعي اندازه گيري شد. تحليل آماري با استفاده از جداول و نمودارهاي توزيع فراواني و آزمون تي مستقل انجام شد.
نتايج: ميانگين سديم و پتاسيم خون قبل و بعد از دريافت دارو بين دو گروه مورد و شاهد تفاوت معني داري نداشت. اما ميانگين سديم ادرار 24 ساعته در گروه مورد به طور معني داري بيشتر بود (p=0.022). ميانگين پتاسيم ادرار 24 ساعته نيز در گروه مورد بيشتر بود (p=0.003) هم چنين حجم ادرار 24 ساعته نيز در گروه مورد بيشتر بود (p=0.008).
نتيجه گيري: گرچه ميزان دفع ادراري سديم و پتاسيم و حجم ادرار با تجويز كلونيدين افزايش مي يابد ولي غلظت خوني اين دو الكتروليت تغيير قابل توجهي پيدا نمي كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی