نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير محلول پاشي اسيد هيوميک و تنش خشکي بر خصوصيات رشدي و فيزيولوژيک گل جعفري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسي باغباني، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه اراک
 
چکیده: 
گياهان در دوران رشد خود با تنش هاي متعدد محيطي مواجه مي شوند. هر يک از اين تنش ها، با توجه به ميزان حساسيت و مرحله رشد گياه، مي توانند اثرهاي متفاوتي بر رشد، متابوليسم و عملکرد آن داشته باشند. يکي از راه حلها براي کاهش اثرهاي منفي ناشي از تنش ها، استفاده از مواد هيوميک است. مطالعه حاضر بهمنظور بررسي تأثير اسيد هيوميک و تنش خشکي بر شاخصهاي مورفولوژيک و فيزيولوژيک گل جعفري صورت گرفت. اين آزمايش به صورت فاکتوريل و در قالب طرح کاملاً تصادفي با سه تکرار طي پائيز و زمستان سال 1394 در گروه علوم باغباني دانشگاه اراک به اجرا درآمد. در اين تحقيق، تأثير چهار سطح اسيد هيوميک (صفر، 50، 100 و 250 ميلي گرم در ليتر) و سه دوره آبياري (5، 10 و 15 روزه) بر ويژگيهاي مورفولوژيک و فيزيولوژيک گل جعفري (طول ريشه، تعداد برگ و گل، ميزان کلروفيل a، b و کل، کارتنوئيد، فسفر، کلسيم و پرولين) مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که با افزايش شدت تنش خشکي، طول ريشه ها و ميزان پرولين افزايش يافت، بهطوري که بيشترين ميزان پرولين در تيمار با دور آبياري 15 روز و بدون استفاده از اسيد هيوميک و کمترين مقدار نيز در دور آبياري 5 روزه و کاربرد 250 ميلي گرم در ليتر اسيد هيوميک بهدست آمد. با اين حال، تنش خشکي موجب کاهش تعداد برگ ها و گل ها، رنگيزههاي کلروفيل (a، b و کل)، کارتنوئيد، ميزان فسفر و کلسيم گرديد. غلظتهاي بيشتر اسيد هيوميک، به ويژه 250 ميلي گرم در ليتر، ميزان کلروفيل a، کلروفيل b، کلروفيل کل، کارتنوئيد، فسفر، طول ريشه ها، تعداد برگ در هفته ششم و تعداد گل را افزايش داد؛ ولي ميزان کلسيم و پرولين را کاهش داد. تيمار 250 ميلي گرم در ليتر اسيد هيوميک علاوه بر اينکه اثر منفي تنش خشکي را کاهش داد، توانست ويژگيهاي فيزيولوژيک و مورفولوژيک را بهبود بخشد. بهطور کلي، استفاده از اسيد هيوميک، به ويژه غلظتهاي زياد آن، براي افزايش دور آبياري گل جعفري پيشنهاد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دالوند، م.، و سلگی، م.، و خالقی، ع. (1397). تأثیر محلول پاشی اسید هیومیک و تنش خشکی بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک گل جعفری. روابط خاک و گیاه (علوم و فنون کشت های گلخانه ای), 9(2 (پیاپی 34) ), 67-79. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=505111Vancouver : کپی

دالوند مریم، سلگی موسی، خالقی علیرضا. تأثیر محلول پاشی اسید هیومیک و تنش خشکی بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک گل جعفری. روابط خاک و گیاه (علوم و فنون کشت های گلخانه ای). 1397 [cited 2022August13];9(2 (پیاپی 34) ):67-79. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=505111IEEE : کپی

دالوند، م.، سلگی، م.، خالقی، ع.، 1397. تأثیر محلول پاشی اسید هیومیک و تنش خشکی بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک گل جعفری. روابط خاک و گیاه (علوم و فنون کشت های گلخانه ای), [online] 9(2 (پیاپی 34) ), pp.67-79. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=505111. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 278 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی