نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اندازه دندان ها و ابعاد قوس فكي در دو گروه اكلوژن نرمال و مال اكلوژن كلاس I

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، دانشکده دندانپزشکی، بخش ارتدنسی
 
چکیده: 
مقدمه: شناسايي عوامل اصلي ايجاد كننده شلوغي دندانها همواره يكي از مباحث مهم در ارتودنسي بوده است. در اين تحقيق تلاش شده است با مقايسه اندازه دندانها و ابعاد قوس فكي در دو گروه شامل افراد داراي اكلوژن نرمال با افراد داراي مال اكلوژن كلاس يك نقش آنها را در ايجاد شلوغي دندانها پيدا كنيم.مواد و روش ها: در اين تحقيق كه از نوع توصيفي است و بصورت مقطعي انجام شده، از قالبهاي مطالعه 60 نمونه كه 30 نفر آنها (شامل 15 دختر و 15 پسر) داراي اكلوژن نرمال و روابط دنداني و استخواني كلاس يك و 30 نفر ديگر (شامل 15 دختر و 15 پسر) داراي مال اكلوژن كلاس يك (با روابط استخواني كلاس يك) بودند استفاده شد. سپس ابعاد مزيوديستالي دندانها بصورت انفرادي و جمعي، عرض قوسهاي بالا و پايين در ناجيه مولرها و كانينها و طول و پيرامون قوس فكي در دو گروه توسط آزمون آماري t-student و با ضريب اطمينان 95% با هم مقايسه شد.يافته ها: در مطالعه حاضر مشخص گرديد:- تفاوت معني داري در اندازه دندانها و ابعاد عرضي قوس فكي بين گروه داراي شلوغي و گروه نرمال وجود داشت. اندازه دندانها در گروه داراي شلوغي دنداني در فك بالا و پايين بطور معني داري بزرگتر از گروه نرمال بود و اين تفاوت در هر دو جنس مونث و مذكر ديده شد.- در مقايسه ابعاد قوس فكي در بين دو گروه مشاهده شد ابعاد عرضي فك بالا در گروه داراي شلوغي دندانها بطور محسوسي كوچكتر از گروه نرمال است و اين تفاوت از نظر آماري معني دار مي باشد.نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه مي توان گفت در درمان شلوغي دندانها بايد به درمانهايي كه همراه با كاهش توده دنداني (نظير كشديدن و كاهش سطوح پروگزيمالي) هستند، توجه بيشتري نمود. همچنين در مواردي كه تمايل به درمانهاي بدون كشيدن دندان وجود دارد گسترش فك بالا در جهت عرضي موثرتر از راههاي ديگر بنظر مي رسد، مشروط بر اينكه محدوديتهاي اين روش هم بطور كامل در نظر گرفته شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلالی، ط.، و پوستی، م. (1383). مقایسه اندازه دندان ها و ابعاد قوس فکی در دو گروه اکلوژن نرمال و مال اکلوژن کلاس I. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, 28(4-3), 151-158. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50494Vancouver : کپی

جلالی طاهره، پوستی مریم. مقایسه اندازه دندان ها و ابعاد قوس فکی در دو گروه اکلوژن نرمال و مال اکلوژن کلاس I. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد. 1383 [cited 2022August07];28(4-3):151-158. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50494IEEE : کپی

جلالی، ط.، پوستی، م.، 1383. مقایسه اندازه دندان ها و ابعاد قوس فکی در دو گروه اکلوژن نرمال و مال اکلوژن کلاس I. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, [online] 28(4-3), pp.151-158. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50494. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی