برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  28 , شماره  2 ; از صفحه 189 تا صفحه 191 .
 
عنوان مقاله: 

اثر لجن فاضلاب بر برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک و عملکرد گندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبيعي و کويرشناسي، دانشگاه يزد
 
چکیده: 
لجن فاضلاب يکي از منابع مهم مواد آلي، نيتروژن، فسفر و ديگر مواد غذايي است که با مديريت مناسب مي تواند به عنوان يک کود آلي در بهبود و باروري خاک مورد استفاده قرار گيرد. در اين تحقيق به منظور بررسي تأثير لجن فاضلاب بر عملکرد دو رقم گندم سيوند و روشن و برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک، آزمايشي در قالب طرح کاملا" تصادفي به صورت فاکتوريل با سه تکرار و سه سطح لجن (صفر، 60 و 120 گرم بر کيلوگرم خاک) در گلخانه تحقيقاتي دانشگاه يزد اجرا گرديد. نتايج نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب در مقايسه با تيمار شاهد باعث افزايش معني دار سطح برگ، وزن خشک اندام هوايي، تعداد دانه و وزن کل دانه دو رقم مورد مطالعه شد، اما ارتفاع گياه رقم روشن در تيمار شاهد بيشتر از تيمارهاي لجن فاضلاب بود. با افزايش سطح کاربرد لجن فاضلاب، هدايت الکتريکي خاک نيز افزايش يافت، در حالي که pH خاک و چگالي ظاهري خاک در سطوح 60 و 120 گرم بر کيلوگرم لجن در مقايسه با تيمار شاهد کاهش معني داري نشان داد. همچنين تيمارهاي لجن فاضلاب در مقايسه با تيمار شاهد باعث افزايش معني دار درصد کربن آلي، نيتروژن کل، فسفر و پتاسيم قابل جذب خاک شد. با توجه به نتايج اين تحقيق، لجن فاضلاب از طريق بهبود برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک مي تواند باعث حاصلخيزي خاک و افزايش عملکرد گياه شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شهبازی، ف.، و قاسمی، س.، و سودائی زاده، ح.، و پوردارا، ه.، و ایاسه، ک. (1397). اثر لجن فاضلاب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), 28(2 ), 189-191. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503718Vancouver : کپی

شهبازی فاطمه، قاسمی سمیه، سودائی زاده حمید، پوردارا هادی، ایاسه کبری. اثر لجن فاضلاب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی). 1397 [cited 2021August05];28(2 ):189-191. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503718IEEE : کپی

شهبازی، ف.، قاسمی، س.، سودائی زاده، ح.، پوردارا، ه.، ایاسه، ک.، 1397. اثر لجن فاضلاب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), [online] 28(2 ), pp.189-191. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503718. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی