برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  28 , شماره  4 ; از صفحه 183 تا صفحه 196 .
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي پاسخ سيستم آب زيرزميني به تغييرات مصرف و رواناب سطحي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
بررسي تغييرات سطح آب زيرزميني در برنامه ريزي و مديريت پايدار منابع آب هر منطقه از اهميت فراواني برخوردار است. در تحقيق حاضر از عکس العمل سيستم آب زيرزميني نسبت به مصارف و دبي جريان سطحي به عنوان ورودي هاي مدل هاي رگرسيون غيرخطي و برنامه ريزي بيان ژن جهت برآورد سطح آب زيرزميني استفاده شد. بدين منظور از داده هاي ماهانه مصارف، دبي جريان سطحي و سطح آب زيرزميني در طول دوره آماري 1381 تا 1390 در دشت بم نرماشير (استان کرمان) استفاده گرديد. با تحليل همبستگي متقاطع مشخص شد که دبي جريان سطحي با تأخير 4 ماهه و مصارف به صورت هم زمان بيشترين تأثير را بر سطح آب زيرزميني داشتند. سپس رابطه کلي بين اين سه متغير از طريق دو معادله مدل برنامه ريزي بيان ژن (GEP) و رگرسيون غيرخطي به دست آمد. براي برآورد مقادير سطح آب زيرزميني در آينده، نخست مصارف و دبي جريان سطحي به ترتيب با استفاده از روش هاي شبکه عصبي مصنوعي و توماس – فيرينگ پيش بيني شدند، سپس با قرار دادن در معادلات پيشنهادي، مقادير سطح آب زيرزميني پيش بيني گرديد. نتايج نشان داد در حالت استفاده از داد هاي مشاهداتي با اختلاف اندک (RMSE و MAE به ترتيب 793/0 و 636/0 متر)، مدل GEP بهتر از مدل رگرسيوني عمل کرده اما در حالت استفاده از داده هاي پيش بيني شده توسط توماس فيرينگ و شبکه عصبي مدل رگرسيوني با داشتن RMSE و MAE به ترتيب 437/1 و 118/1 متر برآوردي دقيق تر از سطح آب زيرزميني در دشت مورد مطالعه داشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معروف پور، س.، و فاخری فرد، ا.، و شیری، ج. (1397). مدل سازی پاسخ سیستم آب زیرزمینی به تغییرات مصرف و رواناب سطحی. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), 28(4 ), 183-196. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503653Vancouver : کپی

معروف پور سامان، فاخری فرد احمد، شیری جلال. مدل سازی پاسخ سیستم آب زیرزمینی به تغییرات مصرف و رواناب سطحی. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی). 1397 [cited 2021November27];28(4 ):183-196. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503653IEEE : کپی

معروف پور، س.، فاخری فرد، ا.، شیری، ج.، 1397. مدل سازی پاسخ سیستم آب زیرزمینی به تغییرات مصرف و رواناب سطحی. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), [online] 28(4 ), pp.183-196. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503653. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 36 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی