برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  28 , شماره  1 ; از صفحه 15 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

اثر برهمکنش قارچ ميکوريز آربوسکولار و باکتري محرک رشد گياه بر شاخص هاي رشد و غلظت پرولين برگ گياه گوجه فرنگي تحت سطوح مختلف شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشگاه تبريز
 
چکیده: 
شوري آب و خاک از مهمترين عوامل محيطي کاهش دهندة رشد و توليد محصول در مناطق خشک و نيمه خشک جهان از جمله ايران مي باشد. استفاده از باکتري هاي محرک رشد گياه مخصوصاً سودوموناس ها و نيز قارچ هاي ميکوريزي از راهکارهاي مفيد براي تسهيل رشد گياهان در خاک هاي شور به حساب مي آيد. در اين تحقيق اثر مايه زني دو سويه از باکتريPseudomonas fluorescens (P. fluorescens Tabriz (PFT) و P. fluorescens Cha0 (PFC))، و قارچ Rhizophagus irregularis بر غلظت پرولين برگ و برخي از شاخص هاي رشد گياه گوجه فرنگي رقم Super Strain B تحت چهار سطح شوري (56/1، 3، 6 و 9 دسي زيمنس بر متر به ترتيب 1S، 2S، 3S و 4S) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تجزيه-هاي آماري نشان داد که وزن تر اندام هوايي گياهان غيرميکوريزي (-AM) به طور معني دار (36/17%) بالاتر از گياهان ميکوريزي (+AM) است (05/0p<). اثر اصلي باکتري بر تمام پارامترهاي اندازه گيري شده در اين تحقيق معني دار شد. وزن تر و خشک ريشه و اندام هوايي و شاخص کلروفيل برگ ها در حضور تيمار PFC به طور معني دار (05/0p<) بالاتر از تيمار PFT و تيمار PF0 (تيمار شاهد بدون باکتري) شد و کاربرد هر دو تيمار باکتريايي توانست درصد کلنيزاسيون ريشه را نسبت به تيمار شاهد بطور معني دار (تيمار PFC 88/34% و تيمار PFT 22/31%) افزايش دهد (05/0p<). وزن تر ريشه و شاخص کلروفيل گياه با افزايش سطوح شوري تا سطح 3S روند افزايشي داشته و در 4S، اين دو پارامتر کاهش يافتند (05/0p<). همچنين درصد کلنيزاسيون ريشه با افزايش سطوح شوري کاهش معني دار (05/0p<) و غلظت پرولين برگ ها با افزايش شوري افزايش معني دار نشان داد (05/0p<).
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حکیمی، م.، و علی اصغرزاد، ن. (1397). اثر برهمکنش قارچ میکوریز آربوسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر شاخص های رشد و غلظت پرولین برگ گیاه گوجه فرنگی تحت سطوح مختلف شوری. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), 28(1 ), 15-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503527Vancouver : کپی

حکیمی مینا، علی اصغرزاد ناصر. اثر برهمکنش قارچ میکوریز آربوسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر شاخص های رشد و غلظت پرولین برگ گیاه گوجه فرنگی تحت سطوح مختلف شوری. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی). 1397 [cited 2022January18];28(1 ):15-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503527IEEE : کپی

حکیمی، م.، علی اصغرزاد، ن.، 1397. اثر برهمکنش قارچ میکوریز آربوسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر شاخص های رشد و غلظت پرولین برگ گیاه گوجه فرنگی تحت سطوح مختلف شوری. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی), [online] 28(1 ), pp.15-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503527. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی