برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 177 تا صفحه 181 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين رهبري اخلاقي با عملکرد شغلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مديريت آموزشي، دانشکده علوم تربيتي، دانشگاه آزادخوراسگان، اصفهان
 
چکیده: 
زمينه: رهبري اخلاقي از جمله بحث هايي است که از اواخر قرن بيستم وارد حوزه مديريت و رهبري شده است. هدف از پژوهش حاضر تعيين رابطه رهبري اخلاقي با عملکرد شغلي دبيران بود. روش: روش پژوهش حاضر توصيفي-همبستگي است. جامعه آماري شامل تمامي دبيران دوره دوم متوسطه شهر اصفهان به تعداد 2721 نفر بود، که با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه کوکران تعداد 338 نفر از آنها با استفاده از روش تصادفي مرحله اي به عنوان نمونه تحقيق انتخاب گرديد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هاي استاندارد و پژوهشگر ساخته بود. تجزيه و تحليل داده ها در سطح آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و در سطح آمار استنباطي (رگرسيون چند گانه، ضريب همبستگي پيرسون) صورت گرفت. يافته ها: يافته ها نشان داد که بين رهبري اخلاقي و ابعاد آن (مردم مداري، اشتراک قدرت و توجه به ثبات، هدايت اخلاقي، وضوح نقش، وجدان کاري) رابطه معني دار وجود دارد. نتيجه گيري: بين رهبري اخلاقي و برخي از مولفه هاي آن با عملکرد شغلي رابطه مستقيم وجود دارد. رهبري اخلاقي سرپرست با کارايي و عملکرد کارکناني که سرپرستي مي کند وابستگي مستقيم و بالايي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عموشاهی، م.، و کریمی، ف. (1397). رابطه بین رهبری اخلاقی با عملکرد شغلی. اخلاق در علوم و فناوری, 13(1 ), 177-181. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503363Vancouver : کپی

عموشاهی محسن، کریمی فریبا. رابطه بین رهبری اخلاقی با عملکرد شغلی. اخلاق در علوم و فناوری. 1397 [cited 2021September28];13(1 ):177-181. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503363IEEE : کپی

عموشاهی، م.، کریمی، ف.، 1397. رابطه بین رهبری اخلاقی با عملکرد شغلی. اخلاق در علوم و فناوری, [online] 13(1 ), pp.177-181. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503363. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 140 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی