برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 82 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين رهبري اخلاقي و فرسودگي شغلي با رضايت از زندگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مديريت آموزشي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اروميه
 
چکیده: 
زمينه: بررسي رابطه بين رهبري اخلاقي و رفتارهاي کارکنان از حيطه هاي پژوهشي مهمي به شمار مي رود، زيرا سازمان هاي آموزشي با ايجاد يک برنامه رهبري اخلاقي مي توانند اخلاقيات را در محيط کار رهبري کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين رهبري اخلاقي و فرسودگي شغلي با رضايت از زندگي انجام گرديد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها، توصيفي-همبستگي است. جامعه آماري تحقيق شامل 650 نفر دبيران زن دبيرستان هاي ناحيه يک شهرستان اروميه بودند که 159 نفر آنها از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه هاي استاندارد جمع آوري و به وسيله نرم افزار آماري LISRE تحت روش هاي تحليل عاملي تاييدي و مدل سازي معادلات ساختاري، تجزيه و تحليل شد. يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان داد رهبري اخلاقي بر فرسودگي شغلي تاثير دارد، و منفي بودن ضريب مسير نشان مي دهد که با افزايش رهبري اخلاقي مي توان کاهش فرسودگي شغلي را پيش بيني کرد. همچنين فرسودگي شغلي نيز بر رضايت از زندگي تاثير دارد. به اين صورت که با کاهش ميزان فرسودگي شغلي در سازمان مي توان افزايش ميزان رضايت از زندگي را پيش بيني کرد. و در نهايت رهبري بر رضايت از زندگي اثر مثبتي دارد. يعني با افزايش ميزان رهبري اخلاقي مي توان افزايش ميزان رضايت از زندگي را نيز پيش بيني کرد. نتيجه گيري: با توجه به نتايج آماري، کليه فرضيات تحقيق تاييد و اين نتيجه حاصل گرديد که بين متغيرهاي رهبري اخلاقي و فرسودگي شغلي با رضايت از زندگي رابطه معني دار وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قلاوندی، ح. (1397). رابطه بین رهبری اخلاقی و فرسودگی شغلی با رضایت از زندگی. اخلاق در علوم و فناوری, 13(1 ), 82-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503338Vancouver : کپی

قلاوندی حسن. رابطه بین رهبری اخلاقی و فرسودگی شغلی با رضایت از زندگی. اخلاق در علوم و فناوری. 1397 [cited 2021October17];13(1 ):82-90. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503338IEEE : کپی

قلاوندی، ح.، 1397. رابطه بین رهبری اخلاقی و فرسودگی شغلی با رضایت از زندگی. اخلاق در علوم و فناوری, [online] 13(1 ), pp.82-90. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=503338. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی