برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  14 , شماره  2 (پياپي 24) ; از صفحه 32 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه سودمندي سمعك هاي ديجيتال، قابل برنامه ريزي و آنالوگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: با توجه به پيشرفت فناوري سمعک در جهت جايگزيني سمعک هاي آنالوگ با سمعک هاي ديجيتال و قابل برنامه ريزي مقايسه ميزان رضايتمندي بيماران از اين سمعک ها توسط يک ابزار ارزشمند ضرورت بسياري دارد. از اين رو مطالعه حاضر با هدف بررسي امتياز سودمندي سمعک هاي ديجيتال و قابل برنامه ريزي يا کنترل ديجيتال و آنالوگ با استفاده از پرسشنامه خلاصه شده سودمندي سمعک (APHAB) انجام شده است.روش بررسي: اين مطالعه مقطعي براي 90 نفر مبتلا کم شنوايي حسي عصبي متوسط تا شديد، در سه گروه استفاده کننده از سمعک به ترتيب: ديجيتال 43 نفر، قابل برنامه ريزي 15 نفر و سمعک آنالوگ 32 نفر که به مراکز شنوايي شناسي دولتي و خصوصي تهران در سال 1384 مراجعه کرده بودند انجام شد. جهت همه افراد مورد بررسي اديومتري تن خالص انجام شد و پرسشنامه APHAB تکميل گرديد. سپس سمعک تجويز و تنظيم شد. يک ماه بعد از استفاده از سمعک دوباره پرسشنامه فوق توسط بيمار تکميل شد.يافته ها: ميانگين امتياز کلي سودمندي پرسشنامه براي سمعک ديجيتال، قابل برنامه ريزي و آنالوگ به ترتيب 49.05، 33.19 و 39.53 بود که مويد اختلاف معني دار بين سمعک ديجيتال در مقايسه با سمعک هاي قابل برنامه ريزي و آنالوگ بود. ميانگين امتياز سودمندي در زير مجموعه شرايط مطلوب پرسشنامه براي سمعک ديجيتال 53.46، قابل برنامه ريزي 37.66 و آنالوگ 39.09 بود. ميانگين امتياز سودمندي در زير مجموعه نويز زمينه براي سمعک ديجيتال، قابل برنامه ريزي و آنالوگ به ترتيب 46.39، 25.53 و 35.31 بود که در هر دو زير مجموعه نشان دهنده تفاوت معني دار سمعک ديجيتال با دو نوع سمعک ديگر بود. ميانگين امتياز سودمندي در زير مجموعه بازآوايي در سه گروه تفاوت معني دار نداشت.نتيجه گيري: به نظر مي رسد سمعک هاي ديجيتال در کاهش ناتواني ناشي از نقص شنوايي از سمعک هاي قابل برنامه ريزي و آنالوگ سودمندترند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فتاحی، ج.، و عادل قهرمان، م.، و ابراهیم زاده، آ.، و احسانی، ف.، و پورهادی، س. (1384). مقایسه سودمندی سمعک های دیجیتال, قابل برنامه ریزی و آنالوگ. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research, 14(2 (پیاپی 24)), 32-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50303Vancouver : کپی

فتاحی جمیله، عادل قهرمان منصوره، ابراهیم زاده آزاده، احسانی فرانک، پورهادی سمانه. مقایسه سودمندی سمعک های دیجیتال, قابل برنامه ریزی و آنالوگ. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research. 1384 [cited 2022January18];14(2 (پیاپی 24)):32-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50303IEEE : کپی

فتاحی، ج.، عادل قهرمان، م.، ابراهیم زاده، آ.، احسانی، ف.، پورهادی، س.، 1384. مقایسه سودمندی سمعک های دیجیتال, قابل برنامه ریزی و آنالوگ. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research, [online] 14(2 (پیاپی 24)), pp.32-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50303. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی