برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  58 , شماره  4 ; از صفحه 347 تا صفحه 351 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي آفلاتوكسين ها و عوامل مولده آنها در نانهاي قابل تغذيه در دام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

هدف: 1- بررسي مقايسه اي آلودگي نانهاي سالم، نيمه آلوده و كپك زده به آفلاتوكسين و آسپرژيلوس، 2- تعيين مقادير و انواع آفلاتوكسين به همراه نوع قارچ مولده، 3- شمارش كلني هاي قارچي نانهاي فاقد و حاوي آفالتوكسين و 4- تعيين رابطه احتمالي بين آفلاتوكسين آسپرژيلوس و شمارش كلني قارچي.
طرح: برسي مشاهده اي تعيين مقادير و انواع آفلاتوكسين به همراه عوامل مولده آنها در نانهاي قابل تغذيه در دام.
روش: دويست و بيست و دو نمونه نان قابل تغذيه در دام در سالهاي 81-1380 در اروميه تهيه گرديدند. تعداد نانهاي سالم، نيمه آلوده و كپك زده تهيه شده از محلهاي جمع آوري نان به ترتيب 54،56 و 112 نمونه بوده است. آفلاتوكسين هاي G1,B2,B1 و G2 به روش كروماتورافي بالايه نازك تعيين گرديد. براي جداسازي آسپرژيلوس، نانها در محيط سابورو دكستروز آگار كشت شدند و كلني قارچي نيز با روش رقت و كشت شمارش گرديدند.
تجزيه و تحليل آماري: مربع کاي و ضريب همبستگي
نتايج: 42 نمونه (18.1 درصد) داراي حداقل يك نوع آفلاتوكسين، چهار نمونه (1.8 درصد) داراي دو نوع آفلاتوكسين، يك مورد سه (0.5 درصد) و مورد ديگر چهار نوع آفلاتوكسين (0.5 درصد) داشتند. تعداد و درصد آفلاتوكسين هاي G1,B2,B1 و G2 به ترتيب 16 (36.6 درصد) 18 (42.8 درصد)، 7 ( 16.6درصد) و 10 (24 درصد) مورد بوده است. مقادير آفلاتوكسين در 10 مورد (4.5 درصد) بالاي20 ppm ، در 8 مورد (3.6 درصد) بين 10-19 ppm و 24 مورد (10.8درصد) كمتر از10ppm  آفلاتوكسين داشتند. درصد آلودگي نانهاي سالم، نيمه آلوده و كپك زده به آفلاتوكسين به ترتيب 5.5 درصد، 10.90 درصد و 32.4 درصد بودند كه اختلاف بين آنها معني دار (P<0.05) بوده است. نتايج كشت قارچي نشانگر آلودگي حدود 94.1 درصد (80.85)  نانها به آسپرژيلوس نيجر، آسپرژيلوس فوميگاتوس و آسپرژيلوس فلاوس بوده كه 50 مورد اسپرژيلوس فوميگاتوس، 56 مورد آسپرژيلوس نيجر و 2 مورد آسپرژيلوس فلاوس بوده است. تعداد نانهاي حاوي يك نوع آسپرژيلوس 53 مورد (62.35 درصد)، 2 نوع آسپرژيلوس 26 مورد (31.18 درصد) و سه نوع آسپرژيلوس يك مورد گزارش مي گردد. همچنين از 80 نمونه كشت مثبت و 5 مورد مربوط به هر كدام از نانهاي سالم ونيمه آلوده و 70 مورد نانهاي كپك زده بوده است. از 85 نمونه نان كشت شده 43 مورد فاقد آفلاتوكسين و 42 مورد داراي آفلاتوكسين بوده كه 38 مورد توام با آفلاتوكسين، آسپرژيلوس و شمارش كلني مثبت بودند و 41 مورد با داشتن كلني قارچي و آسپرژيلوس، فاقد آفلاتوكسين بودند. دامنه كلني هاي قارچي تا 450000 كلني در گرم نان متغير بوده است. آناليز آماري همبستگي بين آفلاتوكسين و شمارش كلني (P<0.01) آفلاتوکسين و آسپرژيلوس نيجر(P<0.01) آفلاتوكسين و آسپرژيلوس فوميگاتوس (P<0.05) شمارش كلني و آفلاتوكسين B1 (P<0.01) شمارش كلني و آفلاتوكسين G2(P<0.05) رابطه مثبتي را نشان داد.
نتيجه گيري: اولا آفلاتوكسين مترشحه از آسپرژيلوس در نانهاي سالم يا كپك زده مصرف شده در تغذيه دام مهم و خطر ناك مي باشد. آفلاتوكسين B1 با مقادير بالاي 20 ppm در نانهاي مذكور از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. آسپرژيلوس فوميگاتوس، نيجر و فلاوس از گونه هاي عمده آسپرژيلوس در نانهاي آلوده مي باشند. همچنين رابطه مثبتي بين آفلاتوكسين، شمارش كلني و آسپرژيلوس وجود دارد. سرانجام با تاكيد بر اصلاح نانهاي كپك زده مي توان ميزان انتقال آفلاتوكسين به دام و انسان را كاهش داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رامین، ع. (1382). ارزیابی آفلاتوکسین ها و عوامل مولده آنها در نانهای قابل تغذیه در دام. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 58(4), 347-351. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5030Vancouver : کپی

رامین علی قلی. ارزیابی آفلاتوکسین ها و عوامل مولده آنها در نانهای قابل تغذیه در دام. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1382 [cited 2021October22];58(4):347-351. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5030IEEE : کپی

رامین، ع.، 1382. ارزیابی آفلاتوکسین ها و عوامل مولده آنها در نانهای قابل تغذیه در دام. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 58(4), pp.347-351. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5030. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی