برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  4 , شماره  11 ; از صفحه 115 تا صفحه 140 .
 
عنوان مقاله: 

نقش مديريت دانش و توانمندسازي کارکنان در اثربخشي سازماني ناجا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
با توجه به افزايش تغييرات محيطي، موضوعات مديريت دانش، توانمندسازي و اثربخشي سازماني از اهميت خاصي برخوردار شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش مديريت دانش و توانمندسازي کارکنان در اثربخشي سازماني کارکنان سازمان ناجا انجام گرفته است. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است و جامعه آماري شامل 310 هزار نفر از همه کارکنان سازمان ناجاست. روش نمونه گيري، تصادفي طبقه اي است و براي تعيين حجم نمونه از جدول کرجسي و مورگان استفاده شده است. بر اين اساس 384 نفر در اين پژوهش مشارکت کردند. ابزار اندازه گيري اين پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد مديريت دانش نيومن و کنراد با ضريب پايايي 0/96، پرسشنامه استاندارد توانمندسازي روان شناختي اسپريتزر با ضريب پايايي 0/87 و پرسشنامه استاندارد اثربخشي سازماني پارسونز با ضريب پايايي 0/92 بوده است. به منظور تعيين پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ و براي تعيين روايي پرسشنامه ها از روايي صوري و روايي محتوايي به شيوه کيفي استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات آزمون پارامتريک ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره به کار رفته است. همچنين همه مراحل تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از پژوهش حاضر تمام فرضيات تحقيق را مورد تأييد قرار داده است؛ به عبارتي 1. بين مديريت دانش با اثربخشي کارکنان سازمان ناجا رابطه مستقيم وجود دارد. 2. بين توانمندسازي با اثربخشي کارکنان سازمان ناجا رابطه مستقيم وجود دارد. 3. بين مديريت دانش با توانمندسازي کارکنان سازمان ناجا رابطه مستقيم وجود دارد. 4. مديريت دانش و توانمندسازي کارکنان قدرت پيش بيني کنندگي اثربخشي سازماني سازمان ناجا را دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پایدار، ف.، و رجبی کیاپی، م. (1398). نقش مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در اثربخشی سازمانی ناجا. مطالعات راهبردی ناجا, 4(11 ), 115-140. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=502720Vancouver : کپی

پایدار فرانک، رجبی کیاپی مرتضی. نقش مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در اثربخشی سازمانی ناجا. مطالعات راهبردی ناجا. 1398 [cited 2022January17];4(11 ):115-140. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=502720IEEE : کپی

پایدار، ف.، رجبی کیاپی، م.، 1398. نقش مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در اثربخشی سازمانی ناجا. مطالعات راهبردی ناجا, [online] 4(11 ), pp.115-140. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=502720. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی