نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير گلوكز %30 در كاهش درد نوزادان نارس كمتر از 34 هفته در حين خونگيري وريدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 
هدف. نوزادان نارس به دليل نياز به اقدامات تشخيصي و درماني زياد به طور مكرر و طولاني بايد درد را تجربه كنند، با توجه به اينكه درمانهاي دارويي عوارضي را بهمراه دارند براي انجام اقدامات دردناك كم خطر مانند خونگيري وريدي از اين داروها استفاده نمي شود. در بسياري از مطالعات تاثير سوكروز در كاهش درد نوزادان تاييد شده است ولي تاثير گلوكز (بخصوص در نوزادان نارس) بخوبي مورد بررسي قرار نگرفته است اين مطالعه جهت تعيين تاثير گلوكز %30 در كاهش درد نوزادان نارس انجام شد.روش ها. در يك مطالعه كارآزمايي باليني در عرصه شاهددار، تعداد 36 نوزاد نارس )بين 28 تا 34 هفته( با سن 1 تا 14 روز كه از نظر كلينيكي مشكل حادي نداشتند ولي براي مقاصد تشخيصي و درماني نياز به خونگيري وريدي داشتند، مورد بررسي قرار گرفتند. نياز به تهويه مكانيكي، سپسيس، ناهنجاري شديد مادرزادي، اپگار كمتر از 3 در دقيقه 5 تولد، مصرف سداتيو يا ضد درد در 48 ساعت اخير و وجود مشكلات نورولوژيك از معيارهاي خروج از مطالعه منظور گرديدند.هر نوزاد دو نوبت در طي خونگيري وريدي )يكبار با گلوكز %30 خوراكي و بار ديگر با دارونماي خوراكي( مورد بررسي قرار گرفت نمره درد با استفاده از PIPP (Premature infant pain profile) تعيين شد.داده ها با استفاده از آزمون آماري T Paired test و نرم افزار آماري SPSS آناليز شد.نتايج. ميانگين و انحراف معيار نمره درد در زمان دريافت گلوكز و آب مقطر به ترتيب 8.94±3.013 و 11.44 ±3.42،  (P<0.001) و ميانگين و انحراف معيار طول مدت گريه با مصرف گلوكز و آب مقطر به ترتيب 24.1±18.48 و 39.6± 26.8، بود (p=0.002). طول مدت گريه با استفاده از گلوكز %30 بطور معني داري كاهش يافت همچنين ميزان افت SPO2 با گلوكز %30 بطور معني داري كمتر بود.نتيجه گيري. استفاده از دوز كم 1) ميلي ليتر( گلوكز %30 قبل از خونگيري وريدي باعث كاهش قابل ملاحظه درد در نوزاد نارس مي شود. با استفاده از اين روش آسان، ارزان و بي خطر مي توان درد در نوزادان نارس بستري در بخشهاي نوزادان را بطور قابل توجهي كم كرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بدیعی، ز. (1385). تاثیر گلوکز %30 در کاهش درد نوزادان نارس کمتر از 34 هفته در حین خونگیری وریدی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 24(81-80), 101-105. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50263Vancouver : کپی

بدیعی زهره. تاثیر گلوکز %30 در کاهش درد نوزادان نارس کمتر از 34 هفته در حین خونگیری وریدی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 1385 [cited 2022August09];24(81-80):101-105. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50263IEEE : کپی

بدیعی، ز.، 1385. تاثیر گلوکز %30 در کاهش درد نوزادان نارس کمتر از 34 هفته در حین خونگیری وریدی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, [online] 24(81-80), pp.101-105. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50263. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 236 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی