نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر برداشت كلاژن بر ميزان استحكام باند برشي چهار سيستم باند عاجي يک جزيي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* همدان، میدان فلسطین، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده دندانپزشکی، گروه آموزشی ترمیمی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: به دست آوردن چسبندگي مواد ترميمي با عاج دندان به عنوان يك بستر مرطوب و ديناميك يكي از موضوعات مهم دندانپزشكي ترميمي به خصوص دندانپزشكي محافظه كارانه است. چسبندگي اغلب سيستمهاي باندينگ عاجي كنوني بر اساس تشكيل لايه هيبريد و ايجاد گير ميكرومكانيكال است. يافته هاي جديد در ارتباط با مكانيسم چسبندگي به عاج بيانگر افزايش پايداري باند در صورت برداشت كلاژن از سطح عاج دمينراليزه مي باشند. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير برداشت كلاژن بر روي استحكام باند چهار سيستم باند عاجي يك جزيي با توجه به تفاوتهاي ساختاري آنها انجام شد.روش بررسي: اين مطالعه به روش تجربي و با تكنيك مشاهده اي بر روي 56 دندان پره مولر سالم انسان انجام گرفت. در سطوح باكال و لينگوال دندانها، سطح صافي از عاج ايجاد شد. نمونه ها به هشت گروه 14 تايي تقسيم شدند به نحوي كه در هر گروه، 7 سطح باكالي از 7 دندان و 7 سطح لينگوالي از 7 دندان پره مولر ديگر قرار گرفت. سطح عاج توسط اسيد فسفريك %37 به مدت 15 ثانيه اچ و سپس شستشو داده شد. در چهار گروه به عنوان كنترل، سيستمهاي باند يك جزيي Single Bond (3M)، Prime & Bond NT (Dentsply)، Excite (Vivadent) و One Step (Bisco) با تكنيك باند مرطوب به كار برده شد. سپس يك استوانه از كامپوزيت Z100 (3M) به قطر 3 ميليمتر و ارتفاع 2 ميليمتر به دندان باند گرديد. در چهار گروه ديگر پس از دمينراليزاسيون عاج با اسيد، از هيپوكلريت سديم %5.25 جهت برداشت مواد آلي سطح عاج به مدت يك دقيقه استفاده شد. پس از آن سيستمهاي ذكر شده با روش باند مرطوب جهت باند استوانه كامپوزيتي به كار رفت. پس از يك هفته نگهداري در آب مقطر با دماي اتاق 24) درجه سانتيگراد( نمونه ها تحت 3000 سيكل حرارتي در حمام آب بين 55-5 درجه سانتيگراد قرار گرفتند. استحكام باند برشي نمونه ها به وسيله دستگاه تست مكانيكي اينسترون و توسط يك تيغه به فرم چيزل و با سرعت 0.5 ميليمتر در دقيقه اندازه گيري شد. داده ها به وسيله آزمونهاي Two Way ANOVA و Tukey HSD مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند و p<0.05 به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.يافته ها: ميانگين و انحراف معيار استحكام باند برشي به عاج )برحسب (Mpa تمامي گروه ها به ترتيب زير بود:One Step+H=19.72± 2.01                       One Step=19.60 ±1.83Single Bond+H=18.26 ±2.85                    Single Bond=21.44 ±3.93Prime & bond NT+H=26.98 ±5.70            Prime & bond NT=26.51 ±5.02Excite+H=19.07 ±8.94                            Excite=29.78 ±3.85تجزيه و تحليل داده نشان داد كه استفاده از هيپوكلريت سديم %5.25 به مدت 1 دقيقه در سطح عاج دمينراليزه استحكام باند برشي سيستمهاي Excite و Single Bond را به طور قابل ملاحظه اي كم نمود (P<0.05). استحكام باند برشي سيستمهاي One Step و Prime & Bond NT با اين روش افزايش يافت؛ ولي اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود (P>0.05).نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر، برداشت كلاژن سطح عاج دمينراليزه با هيپوكلريت سديم موجب كاهش معني دار استحكام باند برشي سيستمهاي با پايه آب/ الكل مي گردد؛ در حالي كه استحكام باند سيستمهاي استوني تغيير نمي نمايد، بنابراين بسته به نوع سيستم باندينگ و حلال آن، اين روش، استحكام باند متفاوتي را ايجاد مي نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کسرایی، ش.، و عطایی، م.، و مانی کاشانی، خ.، و قاسمی، ا. (1385). بررسی اثر برداشت کلاژن بر میزان استحکام باند برشی چهار سیستم باند عاجی یک جزیی. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران), 19(2 (مسلسل 47)), 17-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50234Vancouver : کپی

کسرایی شاهین، عطایی محمد، مانی کاشانی خسرو، قاسمی امیر. بررسی اثر برداشت کلاژن بر میزان استحکام باند برشی چهار سیستم باند عاجی یک جزیی. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران). 1385 [cited 2022June26];19(2 (مسلسل 47)):17-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50234IEEE : کپی

کسرایی، ش.، عطایی، م.، مانی کاشانی، خ.، قاسمی، ا.، 1385. بررسی اثر برداشت کلاژن بر میزان استحکام باند برشی چهار سیستم باند عاجی یک جزیی. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران), [online] 19(2 (مسلسل 47)), pp.17-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50234. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی