برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  16 , شماره  1 ; از صفحه 223 تا صفحه 234 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه صفات توليدي، فاكتورهاي بيوشيميايي و وزن اندام هاي داخلي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با ذرت آلوده به آفلاتوكسين آمونياكي شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
 
چکیده: 

اين آزمايش براي ارزيابي اثرات تغذيه ذرت آلوده به آفلاتوکسين آمونياکي شده بر عملکرد، فاکتورهاي بيوشيميايي و وزن اندامهاي داخلي در جوجه هاي گوشتي انجام شد. اين تحقيق با 320 قطعه جوجه گوشتي (سويه تجاري راس) با چهار گروه آزمايشي 1- بدون آفلاتوکسين (شاهد)، 2- ذرت سالم آمونياکي شده  (%1 V/W3- ذرت آلوده به آفلاتوکسين (2ppm)؛ 4- ذرت آلوده به آفلاتوکسين (2ppm) آمونياکي شده (%1 V/W) و چهار تکرار در يک طرح کاملا تصادفي در سيستم پايلوت انجام گرفت. نتايج آزمايش نشان داد که خوراک مصرفي، افزايش وزن، ضريب تبديل خوراک و وزن نسبي اندامهاي داخلي کبد، کليه ها، بورس فابريسيوس، پانکراس طحال در جوجه هاي تغذيه شده از ذرت آلوده به آفلاتوکسين آمونياکي شده در حدود گروه شاهد است، در حالي که اين متغيرها در گروه تغذيه شده از جيره حاوي آفلاتوکسين تغيير يافتند. غلظت کلسترول، پروتيين تام، آلبومين، کلسيم و فسفر (در جيره 3) کاهش معني داري داشت (0.05>P). از ميان آنزيم هاي سرم غلظت لاکتات دهيدروژناز (LDH) و آسپارتات آمينوترانسفراز(AST) تحت تاثير آفلاتوکسين افزايش معني داري داشت (0.05>P). در حالي که غلظت آنزيم آلکالين فسفاتاز در جيره حاوي آفلاتوکسين (جيره 3) کاهش يافت (0.05>P). اين نتايج بر اساس، آمونياکي کردن ذرت آلوده به آفلاتوکسين در سطح پايلوت مي توان اثرات منفي آفلاتوکسين را کاهش دهد و احتمالا در جلوگيري از مسموميت با آفلاتوکسين در طيور مفيد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی