برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  16 , شماره  1 ; از صفحه 25 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات رقابتي بخش هاي مختلف يولاف وحشي (.Avena fatuaL) بر روي برخي ويژگي هاي مورفولوژيك و عملكرد گندم زراعي (.Triticum aestivum L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

به منظور بررسي تداخل اندام هاي هوايي و زير زميني يولاف وحشي در گندم زراعي يک آزمايش گلداني به صورت فاکتوريل و در قالب طرح کاملا تصادفي در سال زراعي 1382 در گلخانه ايستگاه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز واقع در اراضي کرکج اجرا شد. اين آزمايش داراي چهار سطح رقابت (شاهد، تداخل کامل، تداخل ريشه و تداخل اندام هوايي) و چهار سطح تراکمي يولاف وحشي (2، 4، 6 و 8 بوته در گلدان) در چهار تکرار بود. ميانگين عملکرد نسبي کال در تداخل کامل و تداخل ريشه کمتر از يک و در تداخل اندام هوايي بيشتر از يک بود. اين امر نشانگر برتر بودن تاثير رقابت ريشه اي دو گونه گياهي در افت عملکرد نسبي نسبت به رقابت اندام هوايي است. با بررسي ضريب ازدحام نسبي اين دو گياه بر روي يکديگر مشخص شد که در صورت تداخل کامل و تداخل ريشه ها، يولاف وحشي رقابت کننده قوي تري نسبت به گندم است، ولي در صورت تداخل اندام هوايي قدرت تهاجمي دو گونه تا حدودي با هم برابر است. ارتفاع نهايي گندم در تداخل ريشه کاهش معني داري را نشان داد، ولي در تداخل اندام هوايي ارتفاع گندم از نظر آماري افزايش معني دار داشت. وزن هزار دانه، سطح برگ پرچم، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت، طول ريشه، حجم ريشه و وزن خشک ريشه گندم در تداخل کامل و تداخل ريشه کاهش معني داري را نسبت به شاهد نشان دادند، ولي در تداخل اندام هوايي، فقط کاهش عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه و شاخص برداشت معني دار داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 174
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی