نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني چابکي سازماني وزارت ورزش وجوانان ازطريق فراموشي سازماني و مؤلفه هاي آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه رازي
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش بررسي رابطة فراموشي سازماني هدفمند با چابکي سازماني در وزارت ورزش وجوانان بود. روش پژوهش، توصيفي ازنوع همبستگي بود. جامعه ي آماري متشکل از همة کارکنان وزارت ورزش وجوانان (نمونه 180 نفر) بود. از پرسش نامه ي فراموشي سازمانيجلالي و خسرواني(1389) و پرسشنامه ي چابکيسازماني اسپيتزر (2007)استفادهشد. روايي پرسشنامهها به تأييد 10 نفر از خبرگان رسيد و ازطريقآلفايکرونباخ، پايايي به ترتيب 85/0 و 93/0 گزارش شد. از آمار توصيفي و استنباطي (کلموگروف-اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسونورگرسيون) استفادهشد. نتايجنشان داد که بينفراموشيسازمانيوچابکيسازمانيارتباطمعناداريوجودداشت. ازبين عاملهاي فراموشي سازماني، فراموشي سازماني هدفمند با چابکي بيشترين ارتباط را داشت. نتايج رگرسيون نشان داد که فراموشي سازماني و مؤلفههاي آن (فراموشي سازماني هدفمند، ظرفيت مديريت دانش و يادگيري سازماني) 45 درصد از چابکي سازماني را پيش بيني کردند و ازبين مؤلفههاي فراموشي سازماني، عامل يادگيري سازماني پيشبيني کنندة مهم چابکي سازماني بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عیدی، ح.، و عباسی، ه.، و بخشی چناری، ا. (1397). پیش بینی چابکی سازمانی وزارت ورزش وجوانان ازطریق فراموشی سازمانی و مؤلفه های آن. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), 10(47 ), 241-258. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=501548Vancouver : کپی

عیدی حسین، عباسی همایون، بخشی چناری امین. پیش بینی چابکی سازمانی وزارت ورزش وجوانان ازطریق فراموشی سازمانی و مؤلفه های آن. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی). 1397 [cited 2022May23];10(47 ):241-258. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=501548IEEE : کپی

عیدی، ح.، عباسی، ه.، بخشی چناری، ا.، 1397. پیش بینی چابکی سازمانی وزارت ورزش وجوانان ازطریق فراموشی سازمانی و مؤلفه های آن. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), [online] 10(47 ), pp.241-258. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=501548. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی