برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي استفاده از مايه تلقيح ريزوبيوم در مقايسه با مصرف كود نيتروژن در زراعت لوبيا در استان مركزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
چکیده: 
با توجه به توانايي گياه لوبيا در تامين قسمتي از نيتروژن مورد نياز خود از طريق تثبيت بيولوژيكي، ارزيابي كارآيي سوش هاي مختلف ريزوبيوم جمع آوري شده از اكثر مناطق لوبيا كاري كشور و مقايسه آن با سطوح بالاي مصرف كود نيتروژن از اهداف اين طرح تحقيقاتي مي باشد. در اين آزمايش 10 تيمار باكتريايي شامل سويه هاي ريزوبيوم جدا شده از غده هاي ريشه لوبيا در نواحي مختلف كشور و دو سطح مصرف نيتروژن )تيمارهاي 11 و 12 شامل 200 و 400 كيلوگرم بر هكتار اوره( و تيمار شاهد در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 13 تيمار و 4 تكرار به مدت سه سال در ايستگاه تحقيقات لوبيا خمين مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد كه در مرحله 50 درصد گلدهي اثر تيمارهاي باكتريايي بر تمام پارامترهاي اندازه گيري شده معني دار بوده است. حداكثر توليد ماده خشك و غلظت نيتروژن، از تيمار باكتريايي L-216 و حداكثر تعداد و وزن غده ناشي از تيمار باكتريايي L-120 بود. تيمارهاي كودي 11 و 12 داراي كمترين وزن و تعداد گره بودند. اما در اين مرحله حداكثر جذب كل نيتروژن از تاثير تيمار كودي 11 به دست آمد. نتايج انتهاي فصل نشان مي دهد كه اثر تيمارها بر روي عملكرد دانه معني دار بوده و بر ساير پارامترهاي اندازه گيري شده در اين مرحله معني دار نمي باشد. همچنين نتايج مقايسه ميانگين نشان دهنده اين است كه تيمارهاي باكتريايي L-58 و L-30 به ترتيب داراي بيشترين عملكرد دانه 253.5) گرم بر متر مربع( و وزن خشك اندام هوايي 551.4) گرم بر متر مربع( مي باشند، حداكثر غلظت و جذب كل نيتروژن دانه از تيمار كودي 12 )به ميزان 3.42 درصد و 6.31 گرم بر متر مربع( ناشي شده است. مي توان گفت توانايي رقابت سوش هاي باكتريايي نسبت به تيمارهاي مصرف كود نيتروژن بر روي عملكرد دانه و ساير اجزاي مورد بررسي، قابل توجه مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خودشناس، م.، و دادیور، م.، و اسدی رحمانی، ه.، و افشاری، م. (1385). ارزیابی استفاده از مایه تلقیح ریزوبیوم در مقایسه با مصرف کود نیتروژن در زراعت لوبیا در استان مرکزی . علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 13(2), 105-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50065Vancouver : کپی

خودشناس محمدعلی، دادیور مسعود، اسدی رحمانی هادی، افشاری میترا. ارزیابی استفاده از مایه تلقیح ریزوبیوم در مقایسه با مصرف کود نیتروژن در زراعت لوبیا در استان مرکزی . علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1385 [cited 2021December07];13(2):105-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50065IEEE : کپی

خودشناس، م.، دادیور، م.، اسدی رحمانی، ه.، افشاری، م.، 1385. ارزیابی استفاده از مایه تلقیح ریزوبیوم در مقایسه با مصرف کود نیتروژن در زراعت لوبیا در استان مرکزی . علوم کشاورزی و منابع طبیعی, [online] 13(2), pp.105-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50065. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 69 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی