برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه انتقال مجدد نيتروژن به دانه در ژنوتيپ هاي برنج در سطوح مختلف كود نيتروژنه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس
 
چکیده: 

به منظور مطالعه انتقال مجدد نيتروژن در ژنوتيپ هاي برنج تحت تاثير تيمارهاي مختلف نيتروژن خاك در سال زراعي 1378-79 آزمايش مزرعه اي در موسسه تحقيقات برنج كشور (رشت) به صورت اسپليت پلات با طرح پايه هاي بلوك هاي كامل تصادفي و 4 تكرار انجام گرفت. پلات هاي اصلي شامل سطوح كود نيتروژنه N0)= صفر، 150=N1، 300=N2 كيلوگرم اوره در هكتار( و پلات هاي فرعي شامل ژنوتيپ هاي برنج 424)، 506 و 507) بود. نتايج نشان داد كه انتقال مجدد نيتروژن در سطوح مختلف كود نيتروژنه تفاوت هاي معني داري داشتند. به علاوه، اثر متقابل كود و ژنوتيپ بر انتقال مجدد نيتروژن معني دار بود. اندام هاي مختلف هوايي ژنوتيپ هاي برنج (ساقه، برگ پرچم و ساير برگ ها) نيز در سطوح مختلف كود نيتروژنه از نظر انتقال مجدد نيتروژن رفتارهاي متفاوتي داشتند، و برگ ها نقش بيشتري در تامين نيتروژن دانه ايفا كردند. در اين مطالعه، همبستگي عملكرد با انتقال مجدد نيتروژن منفي بود. در حالي كه همبستگي عملكرد با شاخص برداشت و تعداد روزها تا 50 درصد گلدهي مثبت و معني دار بود. همچنين همبستگي انتقال مجدد نيتروژن با بيوماس منفي و معني دار و همبستگي انتقال مجدد نيتروژن با تعداد روزها تا رسيدگي مثبت و معني دار بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی