برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  33 , شماره  3 (ب) ; از صفحه 371 تا صفحه 381 .
 
عنوان مقاله: 

اثر روش هاي خاک ورزي، حفظ بقايا و سطوح مختلف آب آبياري بر عملکرد و بهره وري آب گندم در اقليم سرد خراسان رضوي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، مشهد، ايران
 
چکیده: 
اين تحقيق به منظور بررسي عملکرد و بهره وري آب گندم در سيستم تناوب زراعي رايج (گندم-چغندرقند) منطقه سرد، در ايستگاه تحقيقات جلگه رخ مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي به اجرا درآمد. آزمايش با استفاده از کرت هاي دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و با سه تکرار طي سال هاي زراعي 1392 الي 1395 اجرا شد. تيمارها شامل روش هاي مختلف خاک ورزي (خاک ورزي متداول، کم خاک ورزي و بي خاک ورزي) در کرت هاي اصلي و مديريت بقاياي گياهي (بدون بقايا، حفظ 30 درصد و 60 درصد بقايا) در کرت هاي فرعي و سطوح مختلف کاربرد آب آبياري شامل50%، 75% و 100% آب مورد نياز در کرت هاي فرعي فرعي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که روش خاک ورزي و مديريت بقايا بر عملکرد و بهره وري مصرف آب گندم اثر معني دار نداشت، ولي اثر سطوح مختلف آب آبياري معني دار بود (P<0. 01). مقدار عملکرد در دو سطح کاربرد آب 75% و 100% به ترتيب 4751 و 4961 کيلوگرم در هکتار بود که با هم اختلاف معني دار نداشتند ولي عملکرد در سطح 50 درصد آب مصرفي حدود 3574 کيلوگرم در هکتار بود که کاهش قابل توجهي داشت. ميزان بهره وري آب در سطوح 50%، 75% و 100% آب مصرفي به ترتيب 062/1، 960/0 و 875/0 کيلوگرم بر متر مکعب آب به دست آمد. بيشترين ميزان عملکرد از تيمار کم خاک ورزي با حفظ 30% بقايا و سطح آبياري 100% به ميزان 6331 کيلوگرم در هکتار بدست آمد و بيشترين ميزان بهره وري آب گندم از تيمار بدون خاک ورزي، حفظ 30% بقايا و سطح آبياري 75% به ميزان 173/1 کيلوگرم بر مترمکعب آب حاصل شد. تيمار بدون خاک ورزي، 60% بقايا و 50% آب مصرفي و تيمار خاک ورزي مرسوم، بدون بقايا و 50% آب مصرفي به ترتيب با ميزان بهره وري آب 136/1 و 132/1 کيلوگرم بر مترمکعب آب در مقام دوم و سوم قرار گرفتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلینی، م.، و شریفی، ح. (1398). اثر روش های خاک ورزی, حفظ بقایا و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد و بهره وری آب گندم در اقلیم سرد خراسان رضوی. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب), 33(3 (ب) ), 371-381. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=500257Vancouver : کپی

جلینی محمد، شریفی حمیدرضا. اثر روش های خاک ورزی, حفظ بقایا و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد و بهره وری آب گندم در اقلیم سرد خراسان رضوی. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب). 1398 [cited 2022January20];33(3 (ب) ):371-381. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=500257IEEE : کپی

جلینی، م.، شریفی، ح.، 1398. اثر روش های خاک ورزی, حفظ بقایا و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد و بهره وری آب گندم در اقلیم سرد خراسان رضوی. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب), [online] 33(3 (ب) ), pp.371-381. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=500257. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 55 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی