برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1398 , دوره  12 , شماره  46 ; از صفحه 13 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر بخشي آموزش مهارت حل مسأله و آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز، ايران
 
چکیده: 
اين پژوهش به منظور مطالعه اثر بخشي آموزش مهارت حل مسأله و هوش هيجاني برکاهش پرخاشگري دانش آموزان انجام شده است. تحقيق حاضر از نوع نيمه آزمايشي (نيمه تجربي) بوده و جامعه آماري آن کليه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحيه 3 تبريز که در سال 95-1394 مشغول به تحصيل بودند مي باشد. به منظور انتخاب نمونه ابتدا با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي از بين مدارس ناحيه 3، يک مدرسه انتخاب و پرسشنامه پرخاشگري در بين دانش آموزان آن مدرسه (385نفر) اجرا شد. سپس از بين دانش آموزاني که نمره بالايي گرفته بودند 90 نفر انتخاب و به روش تصادفي در 3 گروه قرار گرفتند. از بين دانش آموزان 60 نفر به عنوان گروه آزمايش (30 نفر گروه آزمايش اول و 30 نفر گروه آزمايش دوم) و 30 نفر هم به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. براي گروه آزمايشي اول 8 جلسه گروهي آموزش حل مسأله و براي گروه آزمايشي دوم 8 جلسه گروهي آموزش هوش هيجاني تشکيل گرديد. در اين تحقيق پرسشنامه پرخاشگري باس و پري به عنوان ابزار اندازه گيري به کار گرفته شد. براي تجزيه و تحليل آماري داده ها از تحليل کوواريانس استفاده به عمل آمد. نتايج نشان داد آموزش مهارت حل مسأله و هوش هيجاني برکاهش پرخاشگري دانش آموزان مؤثر است. همچنين نتايج نشان داد بين ميزان اثر بخشي اين دو روش آموزش تفاوت معناداري وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گل محمدنژادبهرامی، غ. (1398). مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت حل مسأله و آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی), 12(46 ), 13-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=500068Vancouver : کپی

گل محمدنژادبهرامی غلامرضا. مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت حل مسأله و آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی). 1398 [cited 2021November29];12(46 ):13-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=500068IEEE : کپی

گل محمدنژادبهرامی، غ.، 1398. مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت حل مسأله و آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی), [online] 12(46 ), pp.13-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=500068. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی