برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  7 , شماره  26 ; از صفحه 151 تا صفحه 167 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل خطر زمين لرزه بر اساس بيشينه شتاب با استفاده از رهيافت تعييني (مطالعه موردي: شهرستان سمنان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پيام نور، مرکز تهران شرق، ايران
 
چکیده: 
کشور ايران به دليل شرايط زمين شناسي و جغرافيايي خاص، هميشه در معرض خطرات طبيعي مختلفي بوده است. يکي از اين بلايا، زمين لرزه است که آسيب هاي قابل توجهي را بر پيکره اقتصادي و اجتماعي کشور تحميل کرده است. اين مسئله به ويژه در مناطق داراي گسل هاي فعال تهديدي جدي محسوب شده و هر ساله خسارت هاي جاني و مالي غيرقابل اغماضي به بار مي آورد. ازاين رو توجه به اهميت مکان يابي و پهنه بندي مناطق پرخطر از نظر دارا بودن پتانسيل خطر لرزه خيزي امري ضروري و قابل توجه است. بر همين اساس در پژوهش حاضر با استفاده از رهيافت تعيني به تعيين مناطق پرخطر لرزه خيز پرداخته شده است. به همين منظور گسل هاي منفرد و سامانه هاي گسلي مهم موجود در منطقه ابتدا به کمک تکنيک هاي سنجش ازدور، روي تصاوير ماهواره اي لندست 8 شناسايي شدند. در گام بعدي با توجه به ويژگي هاي زمين شناسي و تکتونيکي منطقه به قطعه بندي زمين شناختي و لرزه اي منطقه مورد مطالعه پرداخته شد و سازوکار گسل ها مشخص شدند و نقشه رقومي گسل ها در محيط نرم افزار Arc GIS تهيه شد. سپس با استفاده از معادلات تجربي معتبر، بيشينه بزرگاي مورد انتظار گسل هاي اصلي منطقه محاسبه و ميانگين گيري انجام شد. درنهايت با انتخاب چند رابطه کاهندگي معتبر بيشينه شدت و شتاب افقي زمين لرزه براي منطقه مورد مطالعه، با استفاده از رهيافت تعيني، محاسبه شده و ميانگين مقادير محاسبه شده به عنوان بيشينه شدت و شتاب زمين مربوط به هر گسل، براي تحليل خطر منطقه مورد مطالعه استفاده شد. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد بيشينه شدت زمين لرزه بيش از +Ⅷ مرکالي و کمترين ميزان آن نيزⅤ مرکالي است. هم چنين ميزان بيشينه شتاب افقي زمين لرزه در منطقه مورد مطالعه g37/0 و کمترين مقدار آن نيزg 05/0 بود. بر همين اساس طبق نتايج به دست آمده مناطق با پتانسيل خطرپذيري کم، داراي خطر متوسط، خطرپذيري بالا و مناطق با خطرپذيري بسيار بالا، بر اساس مقادير بيشينه شدت زمين لرزه به ترتيب، 45/17، 81/24، 62/33 و 10/24 درصد و بر اساس مقادير بيشينه شتاب زمين لرزه به ترتيب، 34/36، 77/29، 72/17 و 17/16 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه را تشکيل مي دهند. درنهايت به منظور بررسي ميزان صحت پژوهش انجام شده نتايج حاصله با نمونه هاي رخداد واقعيت زميني تطابق داده شد و نتايج نشان دهنده تطابق قابل ملاحظه نتايج به دست آمده با واقعيت زميني بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیکوکار، ف.، و آریامنش، م. (1397). تحلیل خطر زمین لرزه بر اساس بیشینه شتاب با استفاده از رهیافت تعیینی (مطالعه موردی: شهرستان سمنان). جغرافیا و مخاطرات محیطی, 7(26 ), 151-167. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=499019Vancouver : کپی

نیکوکار فاطمه، آریامنش محمد. تحلیل خطر زمین لرزه بر اساس بیشینه شتاب با استفاده از رهیافت تعیینی (مطالعه موردی: شهرستان سمنان). جغرافیا و مخاطرات محیطی. 1397 [cited 2021October23];7(26 ):151-167. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=499019IEEE : کپی

نیکوکار، ف.، آریامنش، م.، 1397. تحلیل خطر زمین لرزه بر اساس بیشینه شتاب با استفاده از رهیافت تعیینی (مطالعه موردی: شهرستان سمنان). جغرافیا و مخاطرات محیطی, [online] 7(26 ), pp.151-167. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=499019. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی