نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

طراحي مدل فرهنگ سازماني و بررسي رابطه آن با توانمند سازي روانشناختي کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي خراسان رضوي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مديريت دولتي، دانشگاه آزاد کرمان، کرمان، ايران
 
چکیده: 
از نظر محققان ايجاد شرايط و بستر مناسب فرهنگي مي تواند بسترساز توانمندسازي کارکنان باشد. لذا هدف از اين پژوهش طراحي مدل فرهنگ سازماني و بررسي رابطه آن با توانمندسازي روانشناختي کارکنان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي خراسان رضوي است. اين پژوهش از نظر هدف توسعه اي و کاربردي است که در دو مرحله شامل شناسايي ابعاد فرهنگ سازماني به روش تحليل مضمون و آزمون آن به روش پيمايشي انجام شده است. در مرحله کيفي تعداد 25 نفر از خبرگان به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب و پس از مصاحبه نيمه ساختارمند و به روش تحليل مضمون مدل پژوهش طراحي شد. در مرحله پيمايش، جامعه آماري پژوهش، کارکنان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي خراسان رضوي به تعداد 5365 نفر مي باشد که از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي چند مرحله اي تعداد 421 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين و داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه هاي محقق ساخته جمع آوري شد. بر اساس نتايج اين پژوهش مدل فرهنگ سازماني در نظام آموزش عالي ايران داراي چهار ُبعد "رفتاري"، "مديريتي"، "ساختاري "، "ارزشي و ايدئولوژيک" مي باشد. همچنين بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي روان شناختي کارکنان رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاوه، د.، و سلاجقه، س.، و شیخی، ا. (1398). طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمند سازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 10(3 (پیاپی 39) ), 293-314. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498668Vancouver : کپی

کاوه داود، سلاجقه سنجر، شیخی ایوب. طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمند سازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1398 [cited 2022May29];10(3 (پیاپی 39) ):293-314. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498668IEEE : کپی

کاوه، د.، سلاجقه، س.، شیخی، ا.، 1398. طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمند سازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 10(3 (پیاپی 39) ), pp.293-314. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498668. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی