نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نيازسنجي آموزش زيست محيطي والدين کودکان بيش فعال در حوزه شناختي و پيشنهاد دوره هاي آموزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربيتي، دانشگاه پيام نور
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف نيازسنجي آموزش زيست محيطي والدين کودکان بيش فعال در حوزه شناختي و پيشنهاد دوره-هاي آموزشي انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصيفي-همبستگي بود. براي نيازسنجي آموزش از مدل استقرايي کافمن استفاده گرديد. جامعه آماري تحقيق را تمامي والدين کودکان بيش فعال مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا (ع) و بيمارستان حافظ شيراز در سال 95 با حجم 140 نفر مي باشد. روش نمونه گيري از نوع در دسترس و با توجه به جدول کرجسي و مورگان، تعداد 103 نفر از والدين به عنوان نمونه انتخاب گرديد. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 20 سوالي بهره گرفته شد. روايي ابزار توسط اساتيد علوم تربيتي و روانشناسي تاييد گرديد و پايايي ابزار نيز با ضريب آلفاي کرونباخ 91/0 به دست آمد. داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار spss. vs. 22، شاخص هاي ميانگين، انحراف استاندارد و آزمون هاي يومان ويتني و اسييرمن تحليل شد. نتايج نشان داد که والدين بيشترين نياز را به آشنايي با مضرات استفاده از سيگار، قليان يا انواع مواد مخدر در مکان زندگي کودک(06/1± 83/1) و کمترين نياز را به آشنايي با انتخاب درست مدرسه و محيط آموزشي کودک بيش فعال خود دارند (75/0± 47/0). همچنين نتايج نشان داد، بين نيازهاي آموزشي والدين و سطح سواد آنان، رابطه معني دار وجود ندارد و بين نيازهاي آموزشي والدين داراي کودک بيش فعال دختر و پسر تفاوت معني دار وجود ندارد. با توجه به نيازهاي شناسايي شده، لزوم ارائه دوره هاي آموزشي درک شده و بايستي در اين زمينه برنامه ريزي لازم صورت گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شرفی، م.، و مظلومیان، س.، و اسکندری، س. (1398). نیازسنجی آموزش زیست محیطی والدین کودکان بیش فعال در حوزه شناختی و پیشنهاد دوره های آموزشی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 10(3 (پیاپی 39) ), 247-270. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498664Vancouver : کپی

شرفی محمود، مظلومیان سعید، اسکندری سعیده. نیازسنجی آموزش زیست محیطی والدین کودکان بیش فعال در حوزه شناختی و پیشنهاد دوره های آموزشی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1398 [cited 2022August07];10(3 (پیاپی 39) ):247-270. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498664IEEE : کپی

شرفی، م.، مظلومیان، س.، اسکندری، س.، 1398. نیازسنجی آموزش زیست محیطی والدین کودکان بیش فعال در حوزه شناختی و پیشنهاد دوره های آموزشی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 10(3 (پیاپی 39) ), pp.247-270. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498664. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی