برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1398 , دوره  13 , شماره  11 ; از صفحه 59 تا صفحه 67 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تجسم هدايت شده بر اضطراب و کيفيت خواب بيماران تحت همودياليز: کارآزمايي باليني تصادفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تروماي پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي کاشان، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، کاشان، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف اختلال خواب و اضطراب از مشکلات شايع در بيماران تحت درمان با همودياليز است. با به کارگيري طب مکمل مي توان بر اين مهم تاثير گذاشت. در اين ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعيين بررسي تاثير تجسم هدايت شده بر اضطراب و کيفيت خواب بيماران تحت درمان با همودياليز صورت گرفت. روش بررسي مطالعه کارآزمايي باليني حاضر در ارتباط با 70 بيمار همودياليزي انجام شد. نمونه ها به روش تصادفي بلوکي به دو گروه مداخله (35 نفر) و کنترل (35 نفر) تقسيم شدند. گروه مداخله علاوه بر دريافت مراقبت هاي معمول، لوح فشرده (CD) تجسم هدايت شده را به مدت چهار هفته از طريق هدفون به صورت مداوم گوش داد و گروه کنترل تنها مراقبت هاي معمول را دريافت نمود. در آغاز و پايان مطالعه پرسشنامه هاي اضطراب (Spielberger) و کيفيت خواب Pittsburg)) تکميل شدند. داده ها با استفاده از آزمون هاي آمار توصيفي و تحليلي (t مستقل، t زوجي و آناليز کوواريانس) توسط نرم افزار آماري SPSS 16 در سطح معناداري کمتر از 05/0 تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: نتايج نشان دادند که قبل از مداخله، نمره اضطراب حالتي و صفتي و کيفيت خواب بيماران در گروه مداخله به ترتيب معادل 58/3± 42/54، 15/3± 05/52 و 31/2± 45/8 بود و براي گروه کنترل به ترتيب برابر با 21/7± 91/47، 49/5± 37/49 و 82/2± 51/6 به دست آمد؛ به طوري که ميانگين نمرات اضطراب در گروه مداخله به شکل معناداري بالاتر از گروه کنترل بود (001/0
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

افشار، م.، و محسن زاده، ع.، و سرافرازی، ن. (1398). تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز: کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 13(11 ), 59-67. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498659Vancouver : کپی

افشار محمد، محسن زاده عباس، سرافرازی ناهید. تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز: کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1398 [cited 2021November28];13(11 ):59-67. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498659IEEE : کپی

افشار، م.، محسن زاده، ع.، سرافرازی، ن.، 1398. تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز: کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 13(11 ), pp.59-67. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498659. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی