نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده براي دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربيتي، دانشگاه آزاد تنکابن، تنکابن، ايران
 
چکیده: 
پژوهش حاضر به منظور ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده براي دانش آموزان مي باشد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردي و از نوع، توصيفي-پيمايشي است. پس از بررسي سوابق تحقيقات انجام شده در خصوص مبحث آموزش اقتصاد خانواده براي دانش آموزان، مؤلفه ها و عناصر الگو استخراج و بر مبناي آنها، الگوي آموزش اقتصاد خانواده براي دانش آموزان تدوين گرديد. 8 مؤلفه شناسايي و در قالب يک پرسشنامه محقق ساخته تنظيم شد. پس از تعيين روايي پرسشنامه توسط متخصصان، ضريب پايايي پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ 94/0 بوده است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه متخصصان و کارشناسان (حوزه برنامه ريزي آموزشي، مديريت آموزشي، تحقيقات آموزشي، اقتصاد، روانشناسي، جامعه شناسي و حسابداري) مي باشد که از اين تعداد 500 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به دليل پراکندگي جامعه و محدود بودن تعداد افراد از روش نمونه گيري هدفمند استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل عاملي و شاخص هاي معادلات ساختاري و نقش عوامل اصلي و از همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج نشان داد که آموزش اقتصاد خانواده براي دانش آموزان با 8 عامل قابل مدل سازي است که عبارتند از: مهارت زندگي، تبيين عوامل اجتماعي، آموزش مفاهيم اقتصادي، رويکرد اقتصادي جامعه، محتواي آموزشي مناسب براي درک بهتر مفاهيم اقتصادي، محيط آموزشي، آموزش خانواده، تبيين عوامل فردي و مهارت زندگي. که عامل "مهارت زندگي" بيشترين نقش را در تبيين آموزش اقتصاد خانواده براي دانش آموزان دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاظم پور، ا.، و رجبی، ز.، و عصایی، س.، و فدایی، ح. (1398). ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 10(2 (پیاپی 38) ), 95-112. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498504Vancouver : کپی

کاظم پور اسماعیل، رجبی زهرا، عصایی سیده معصومه، فدایی حمیدرضا. ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1398 [cited 2022June29];10(2 (پیاپی 38) ):95-112. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498504IEEE : کپی

کاظم پور، ا.، رجبی، ز.، عصایی، س.، فدایی، ح.، 1398. ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 10(2 (پیاپی 38) ), pp.95-112. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498504. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 165 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی